GVK Blog

Mladý Európan!

Trojici študentov našej školy sa podarilo pod vedením vyučujúceho Mgr. Mišľana, PhD. vybojovať tretie miesto na regionálnej úrovni . Úspešní študenti boli: Réka Bajcerová, Katarína Juríková  a František Bačo                                                                                                                Srdečne blahoželáme! 15. ročník celoslovenskej...

Oznamy

Od 30.10. a 02.11. sú Jesenné prázdniny Ďalšie voľno je naplánované od 06.11. a 09.11. z dôvodu plánovaného testovania . Podľa aktuálnych platných nariadení naša škola prechádza od 12.10 na dištančnú formu výučby. Dištančná...

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),...

Kritériá pre prijímacie konanie

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium Druh štúdia: denné štvorročné štúdium Počet otváraných tried: 1 trieda s vyuč. jazykom slovenským  – 17 žiakov 1 trieda s vyuč. jazykom maďarským  – 17 žiakov Forma prijímacej skúšky: Administratívna...