GVK Blog

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Informácie pre rodičov uchádzačov Výsledky prijímacieho konania: VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ Výsledky prijímacieho konania VYUČOVACÍ JAZYK MAĎARSKÝ Riaditeľ školy môže prijať pre školský rok 2021/2022 do 1. ročníka 17/17 žiakov. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme...

Zrušenie preukazovania sa negatívnym testom

Vážení rodičia, žiaci! Na základe uznesenia vlády č. 215/ 2021 s účinnosťou od 29.04.2021 (štvrtok) sa žiaci v okresoch, ktoré nie sú v IV. stupni varovania (čierne) nemusia pri vstupe do školy preukazovať negatívnym...

Stali sme sa cvičnou školou Univerzity J. Selyeho,Komárno

Na základe podpisu zmluvy medzi Univerzitou  J. SeIyeho a naším  gymnáziom, sa naše gymnázium  stalo cvičnou školou Univerzity  J. SeIyeho v Komárne.  V zmluve sú stanovené základné podmienky spolupráce pri realizácii všetkých druhov pedagogických...

Rozhodnutie riaditeľa

Vec:  Rozhodnutie riaditeľa Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky...

Podporte nás 2%  zo svojich daní

Občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás opäť všetkých prosí o podporu a darovanie 2% z Vašich daní za rok 2020. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa nás takto rozhodli...

Župné stredné školy a teda aj naše gymnázium budú po 8.2. pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Župné stredné školy budú aj po 8. februári  vyučovať dištančne. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia....