GVK Blog

Stali sme sa cvičnou školou Univerzity J. Selyeho,Komárno

Na základe podpisu zmluvy medzi Univerzitou  J. SeIyeho a naším  gymnáziom, sa naše gymnázium  stalo cvičnou školou Univerzity  J. SeIyeho v Komárne.  V zmluve sú stanovené základné podmienky spolupráce pri realizácii všetkých druhov pedagogických...

Rozhodnutie riaditeľa

Vec:  Rozhodnutie riaditeľa Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky...

Podporte nás 2%  zo svojich daní

Občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás opäť všetkých prosí o podporu a darovanie 2% z Vašich daní za rok 2020. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa nás takto rozhodli...

Župné stredné školy a teda aj naše gymnázium budú po 8.2. pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Župné stredné školy budú aj po 8. februári  vyučovať dištančne. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia....

Návrat žiakov do škôl – Ministerstvo školstva

Od 11.01.2021 sa začne dištančné vyučovanie pre študentov nášho gymnázia. Návrat do škôl 2021 aktualizovaný k 8. 2. 2021 slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre...

Mladý Európan!

Trojici študentov našej školy sa podarilo pod vedením vyučujúceho Mgr. Mišľana, PhD. vybojovať tretie miesto na regionálnej úrovni . Úspešní študenti boli: Réka Bajcerová, Katarína Juríková  a František Bačo                                                                                                                Srdečne blahoželáme! 15. ročník celoslovenskej...

Oznamy

Od 30.10. a 02.11. sú Jesenné prázdniny Ďalšie voľno je naplánované od 06.11. a 09.11. z dôvodu plánovaného testovania . Podľa aktuálnych platných nariadení naša škola prechádza od 12.10 na dištančnú formu výučby. Dištančná...