Monthly Archive: jún 2018

0

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019 – 19.6.2018 odbor: 7902 J – trieda s vyučovacím jazykom slovenským GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho 1, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY max. počet bodov  z predmetu PS=20...

0

Vyhlásenie konania 2. kola prijímacej skúšky

Riaditeľstvo Gymnázia-Gimnázia, Z. Fárbryho 1,  Veľké Kapušany,  týmto vyhlasuje konanie 2. kola prijímacích skúšok na nenaplnené miesta do prvých ročníkov pre školský rok 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 19.06.2018