Monthly Archive: máj 2019

0

Noví členovia rady školy

Na rodičovskom združení konanom dňa 9.5.2019 sa uskutočnila voľba nových členov do Rady školy. Novými členmi Rady školy sa stali: PaedDr. Peter Petrikán Mgr. Gabriela Fedičová Jozef Pástor

0

Rodičovské združenie.

Podľa pokynu zriaďovateľa sa 9.5.2019 o 15.30 /štvrtok/ bude konať rodičovské združenie. Program: 1. Informácie o výsledkoch tri štvrťročnej klasifikácie 2. Voľba nových členov do Rady školy