Daily Archive: máj 7, 2019

0

Rodičovské združenie.

Podľa pokynu zriaďovateľa sa 9.5.2019 o 15.30 /štvrtok/ bude konať rodičovské združenie. Program: 1. Informácie o výsledkoch tri štvrťročnej klasifikácie 2. Voľba nových členov do Rady školy