Monthly Archive: december 2019

0

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2020

Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: Lyžiarsky kurz 2020 (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum...