Daily Archive: 5 mája, 2020

Postup do vyššieho ročníka – informácia pre študentov

1. V čase mimoriadnej situácie – vo výnimočných prípadoch škola pred postupom do vyššieho ročníka zrealizuje komisionálne preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za...