Daily Archive: 7 mája, 2020

Kritériá pre prijímacie konanie

Študijný odbor: 7902 J  gymnázium Druh štúdia: denné štvorročné štúdium Počet otváraných tried: 1 trieda s vyuč. jazykom slovenským  – 17 žiakov 1 trieda s vyuč. jazykom maďarským  – 17 žiakov Forma prijímacej skúšky: Administratívna...