Monthly Archive: február 2021

Podporte nás 2%  zo svojich daní

Občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás opäť všetkých prosí o podporu a darovanie 2% z Vašich daní za rok 2020. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa nás takto rozhodli...

Župné stredné školy a teda aj naše gymnázium budú po 8.2. pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Župné stredné školy budú aj po 8. februári  vyučovať dištančne. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia....