Daily Archive: 4 februára, 2021

Župné stredné školy a teda aj naše gymnázium budú po 8.2. pokračovať v dištančnom vzdelávaní.

https://web.vucke.sk/sk/novinky/zupne-stredne-skoly-budu-pokracovat-distancnom-vzdelavani.html Dôvodom je zlá pandemická situácia v jednotlivých okresoch kraja. Župné stredné školy budú aj po 8. februári  vyučovať dištančne. Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú aj po 8. februári pokračovať v dištančnej forme štúdia....