Monthly Archive: marec 2021

Stali sme sa cvičnou školou Univerzity J. Selyeho,Komárno

Na základe podpisu zmluvy medzi Univerzitou  J. SeIyeho a naším  gymnáziom, sa naše gymnázium  stalo cvičnou školou Univerzity  J. SeIyeho v Komárne.  V zmluve sú stanovené základné podmienky spolupráce pri realizácii všetkých druhov pedagogických...

Rozhodnutie riaditeľa

Vec:  Rozhodnutie riaditeľa Rozhodnutím ministra z 5. februára 2021 s účinnosťou od 8. februára 2021 sa umožňuje obnoviť prezenčnú formu vzdelávania stredným školám pre končiace ročníky, a to za predpokladu, ak to prevádzkové podmienky...