Category: Nezaradené

Návrat žiakov do škôl

Od 11.01.2021 sa začne dištančné vyučovanie pre študentov nášho gymnázia. Ďalšie informácie nájdete na stránke ministerstva školstva                          V školskom roku 2020/2021 sa...

Mladý Európan!

Trojici študentov našej školy sa podarilo pod vedením vyučujúceho Mgr. Mišľana, PhD. vybojovať tretie miesto na regionálnej úrovni . Úspešní študenti boli: Réka Bajcerová, Katarína Juríková  a František Bačo                                                                                                                Srdečne blahoželáme! 15. ročník celoslovenskej...

Oznamy

Od 30.10. a 02.11. sú Jesenné prázdniny Ďalšie voľno je naplánované od 06.11. a 09.11. z dôvodu plánovaného testovania . Podľa aktuálnych platných nariadení naša škola prechádza od 12.10 na dištančnú formu výučby. Dištančná...

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

     Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest),...