Kalendár podujatí

KALENDÁR  PODUJATÍ 

Apríl

11. 04.   DEŇ NARCISOV

12. 04.   III.ČITATEĽSKÝ MARATÓN

17.04.    NÁVŠTEVA ANGLICKÉHO DIVADLA V KOŠICIACH

24.04.   ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

              TRIŠTVŤROČNÁ   KLASIFIKAČNÁ   PORADA

25.04.    TRIEDNE AKTÍVY ZDRUŽENIA RODIČOV

27.04.     PLES GYMNAZISTOV

 

MÁJ

07.05.     KLASIFIKAČNÁ   PORADA 4.A, 4.B

10.05.      A 4.A, 4.B  ROZLÚČKA   

13.,16.05.   PRIJÍMAČKY

20. -23.      ÚSTNA ČASŤ MS 

JÚN

 21.6.            KLASIFIKAČNÁ   PORADA

 24.-25.6.       TRIEDNE VÝLETY

 

 

 

 

 

Uskutočnené akcie :

Marec

12.       EČ a PFIČ MS  –  slovenský jazyk a literatúra

13.       EČ a PFIČ MS  –   anglický jazyk  

14.       EČ a PFIČ MS  –  matematika   

15.        EČ a PFIČ MS  – maďarský jazyk a literatúra

19.        Bábkové divadlo Košice    

22.        DEŇ SÚŤAŽÍ   

26.        Divadlo Thália Košice       

Február

01.       POLROČNÉ PRÁZDNINY

05.       DOD ––ZŠ maď.

06.       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ZŠ slov.

11. – 15.   LYŽIARSKY KURZ  

18. – 22.   JARNÉ PRÁZDNINY

28.2 – 3.3   EXKURZIA do Ríma

Január

 28.      Polročná klasifikačná porada

December

  6.       Mikulášsky večierok

6. -9.   Advent v Budapešti

11.       Bábkové divadlo Košice

13.       Deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov ZŠ slov.

18.       Anglické divadlo 

24.-7.1.   Vianočné prázdniny

November

  6.       Študentská  sieť,  Imatrikulácia

6.-9.    Účasť na súťažiach partnerskej školy ÁVG v Sárospataku

27.       Veľtrh vysokých škôl – Športová hala GPH

OKTÓBER

1.-2.   XIX. Mobilná vlastivedná univerzita

12.     Beseda s delegáciou Úradu vlády 8,30 – A triedy

          Beseda s poslancom Európskeho parlamentu

13.      Stužková slávnosť 4.B triedy

20.      Stužková slávnosť 4.A triedy

26.     GYMBIZNIS

28.- 29.  100 rokov Československa – exkurzia do Prahy

29.-30.   Návšteva partnerskej školy NNÁ v Budapešti

SEPTEMBER  

19.   Biela pastelka

26.   Celoškolská rodičovská schôdza