Kalendár podujatí

KALENDÁR  PODUJATÍ 

Január

 28.      Polročná klasifikačná porada

 29.      Deň otvorenýc dverí pre ZŠ slov.      

December

  6.       Mikulášsky večierok

6. -9.   Advent v Budapešti

11.       Bábkové divadlo Košice

13.       Deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov ZŠ slov.

18.       Anglické divadlo 

24.-7.1.   Vianočné prázdniny

November

  6.       Študentská  sieť,  Imatrikulácia

6.-9.    Účasť na súťažiach partnerskej školy ÁVG v Sárospataku

27.       Veľtrh vysokých škôl – Športová hala GPH

 

Uskutočnené akcie :

OKTÓBER

1.-2.   XIX. Mobilná vlastivedná univerzita

12.     Beseda s delegáciou Úradu vlády 8,30 – A triedy

          Beseda s poslancom Európskeho parlamentu

13.      Stužková slávnosť 4.B triedy

20.      Stužková slávnosť 4.A triedy

26.     GYMBIZNIS

28.- 29.  100 rokov Československa – exkurzia do Prahy

29.-30.   Návšteva partnerskej školy NNÁ v Budapešti

SEPTEMBER  

19.   Biela pastelka

26.   Celoškolská rodičovská schôdza