KALENDÁR  PODUJATÍ 

FEBRUÁR

Otvorený deň Prešovskej univerzity                                  12.2.2020

Deň otvorených dverí – pre žiakov 9.roč. maď.ZŠ            13.02.2020

Valentínska zbierka hračiek v našom meste                     17.2.2020

Matematická súťaž Zrínyi Ilona- KE, krajské kolo            21.2.2020

Šoltés L. 1.B –  2. miesto

Fajdel T.,3.B –  3.  miesto

Almássy, Varga A. – 2.B

Kacsi, Oláh, Mihók – 3.B

Valentínska kvapka krvi                                                      27.2.2020

Tompa M. vers- és prózamondó verseny                          27.2.2020                  okresné kolo

Recitačná súťaž M. Tompu

Tóbiás Zs, Üveges E.-3.B

JANUÁR  2020

Olympiáda v aglickom jazyku – okresné kolo v MI           15.1.2020

/Üveges T., Tóbiás Zs./

Hokejový zápas v KE                                                           17.1.2020

Štúrovo pero- 1.A,2.A,3.A                                                    21.1.2020

Volejbal dievťat                                                                    22.1.2020                  okr. kolo 3.m.

Deň otvorených dverí pre žiakov 9.roč.slov.ZŠ                 28.01.2020

Medzin. geografická súťaž – korešpondenčná                 30.1.2020

1.B – 4 žiaci

Súťaž v maď. jazyku – gramat.hry- Košice                         30.1.2020

Matematická olympiáda –                                                   28.1.2020                  školské kolo

úspešná: N. Pappová 1.A

DECEMBER

Školský Mikuláš                                                                   6.12.2019

Advent –zapálenie 2. sviečky                                              8.12.2019

 (účasť v mestskom programe: Koczur, Fedičová, Juríková)

Príbehy a povesti použia – MsKs                                         10.12.2019

Abaházi D, Varga A.

Vianočná nálada v Budapešti /trhy/- 11 žiakov               11.12.2019

Mikulášsky večierok – XXV. ročník                                     19.12. 2019

Vianočný ples Gymnazistov                                                13.12.2019               

Dejepisná súťaž – 1.kolo online,                                         9.12.2019

Eger–Eszterházy K. Egyetem

/Filip Gyüre, Varga 2.B

Maczik, Üveges, Marczi 3.B/

NOVEMBER

Futsal CH                                                                              5.11.2019                  Okr.kolo     6.m.

Beseda so študentmi – VŠ Nitra                                          6.11.2019

Beseda so študentmi – Chemicko-techn. Fak Bratislava  8.11.2019

Beseda so študentmi – Univerzita J.Selyeho                     13.11.2019

Imatrikulácia                                                                        18.11.2019

Účasť na súťažiach partnerskej školy

ÁVG v Sárospataku                                                              22. – 23.11.2019

Tóbiás, Oláh, Szatmáry, Üveges, Mihók 3.B

Informatický BOBOR                                                           12.11. a 14.11.2019

20 žiakov  -účasť,

úspešní: Pappová N 1.A., Fajdel 2.B, Oláh P 3.B, Mihók D 3.B. Genco 4.A

Premietanie filmu v TIC / A tanú                                       26.11.2019

 3.B, 4.B

Genius Logicus   16 žiakov                                                  november

Sudoku  4 žiaci                                                                     november

Anglická olympiáda  13 žiakov                                           29.11.2019                školské kolo

Prírodovedný päťboj                                                           20.11.2019                GPH – Michalovce 3. miesto                               

OKTÓBER

Vlastivedná mobilná univerzita                                          30.9 – 1.10.2019

Súťaž o Budapešti                                                                1.10.2019

Későová, Čákóová, Barkó K, 1.B, Tóthová, 3.B

Exkurzia Osvienčim                                                             8 – 9.10.2019

Legere – liter. súťaž                                                             8.10.2019, 4.11.2019,

   Szallár, Szallár, Szabó,

   Oláh, Üveges, Mihók 3.B

Stužková slávnosť 4.B                                                         12.10.2019

Návšteva divadelného predst. KE                                       17.10.2019

Nohejbal Ch                                                                          18.10.2019                Obvodové k 2.m.

Stužková slávnosť 4.A                                                         19.10.2019

Nohejbal Ch                                                                          24.10.2019                Reg. semif.   6.m.

Gymbiznis – IX.ročník,                                                         24.10. 2019

Stretnutie s partnerskou školou v Budapešti                   21. – 22.10.2019

Stolný tenis    Ch                                                                   22.10.2019                Okr.kolo    7.m.

Záložka do knihy (projekt)                                                 29.10.2019

Zemplínske pero                                                                  29.10.2019               

Hospodárová – 2.A

SEPTEMBER  2019

Mosty bez bariér                                                                  18.9.2019

Cezpoľný beh                                                                       19.9.2019                  Okr.kolo, účasť

Biela pastelka                                                                       20.09.2019

Literárna senica    5 žiakov                                                 30.9.2019

Verbová, Pappová, Hajtóová, Szűcsová, Hospodárová , 1.A,2.A