Kalendár podujatí

KALENDÁR  PODUJATÍ 

SEPTEMBER  

19.   Biela pastelka

26.   Celoškolská rodičovská schôdza

OKTÓBER

1.-2.   XIX. Mobilná vlastivedná univerzita

12.     Beseda s delegáciou Úradu vlády 8,30 – A triedy

          Beseda s poslancom Európskeho parlamentu

13.      Stužková slávnosť 4.B triedy

20.      Stužková slávnosť 4.A triedy

26.     GYMBIZNIS

28.- 29.  100 rokov Československa – exkurzia do Prahy

29.-30.   Návšteva partnerskej školy NNÁ v Budapešti

 

 

 

 

 

 

Uskutočnené akcie :

DECEMBER

01.12.          Mikulášsky ples

06.12.          MIKULÁŠSKY VEČIEROK

08.12.          Advent v Budapešti – prezentácia školy na otv. slávnosti

13.12.          Triedne aktívy Združenia rodičov

NOVEMBER

07.11.           ŠTUDENTSKÁ SIEŤ

08.11.          ŠTVRŤROČNÁ   KLASIFIKAČNÁ   PORADA

13.11           RYSAVÁ JALOVICAdiv. predstavenie o 10,50 v KaSS

15.11.          IMATRIKULÁCIA PRVÁKOV

20.11           Univerzita J.Selyeho Komárno – prezentácia v 4.B na 6.h.

24.11.          Súťaže partnerskej školy ÁVG v Sárospataku 

28.11           Prírodovedný päťboj na GPH MI – 3.A

29.11           Exkurzia do Bratislav

OKTÓBER

11.10.              CELOŠKOLSKÁ  SCHÔDZA  RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA 

27.10.              GYM-ART

SEPTEMBER

08.09.              JUBILEJNÝ BEH 

20.09.               MOSTY BEZ BARIÉR

22.09.              MEDZINÁRODNÝ FLORBALOVÝ TURNAJ

                         LITERÁRNA KONFERENCIA

29.09.              SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA

                         JUBILEJNÝ PLES

JÚN

23.6., 26.6.          TRIEDNE VÝLETY

27.6.                      KLASIFIKAČNÁ PORADA

29.6.                     ŠPORTOVÝ DEŇ

30.6.                     SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE ŠK. ROKA NA MsÚ

MÁJ

9.5. , 11.5.           PRIJÍMACIE SKÚŠKY 

10.5.                     KLASIFIKAČNÁ PORADA 4.A, 4.B TRIEDY

12.5.                     ROZLÚČKA SO ŠKOLOU

22.5. – 25.5.        ÚSTNA ČASŤ IČ MS

APRÍL

7.4.                        DEŇ NARCISOV

11.4.                      II. ČITATEĽSKÝ MARATÓN

19.4.                      KlASIFIKAČNÁ PORADA

19.4.                      IX. ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA

20.4.                      TRIEDNE AKTÍVY ZR

MAREC

3.3.                        DEŇ SÚŤAŽÍ

6.3.- 10.3.             JARNÉ PRÁZDNINY

14.3. – utorok      EČ a PFIČ MS  –  slovenský jazyk a literatúra

15.3. – streda       EČ a PFIČ MS  –   anglický jazyk

16.3. – štvrtok     EČ a PFIČ MS  –  matematika

17.3. – piatok       EČ a PFIČ MS  – maďarský jazyk a literatúra

FEBRUÁR 

3.2.                    POLROČNÉ PRÁZDNINY

6.2. – 10.2.      LYŽIARSKY KURZ

14.2.                  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

 JANUÁR 

25.1.                  POLROČNÁ KLASIFIKAČNÁ PORADA

19.1.                  BESEDA S NOVINÁRMI  ÚJ SZÓ

31.1.                  MAĎ. DIVADELNÉ PREDSTAVENIE v KaSS