Kalendár podujatí

KALENDÁR  PODUJATÍ 

Marec

12.       EČ a PFIČ MS  –  slovenský jazyk a literatúra

13.       EČ a PFIČ MS  –   anglický jazyk  

14.       EČ a PFIČ MS  –  matematika   

15.        EČ a PFIČ MS  – maďarský jazyk a literatúra

19.        Bábkové divadlo Košice    

22.        DEŇ SÚŤAŽÍ   

26.        Divadlo Thália Košice       

Február

01.       POLROČNÉ PRÁZDNINY

05.       DOD ––ZŠ maď.

06.       DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ZŠ slov.

11. – 15.   LYŽIARSKY KURZ  

18. – 22.   JARNÉ PRÁZDNINY

28.2 – 3.3   EXKURZIA do Ríma

Uskutočnené akcie :

Január

 28.      Polročná klasifikačná porada

December

  6.       Mikulášsky večierok

6. -9.   Advent v Budapešti

11.       Bábkové divadlo Košice

13.       Deň otvorených dverí pre rodičov a žiakov ZŠ slov.

18.       Anglické divadlo 

24.-7.1.   Vianočné prázdniny

November

  6.       Študentská  sieť,  Imatrikulácia

6.-9.    Účasť na súťažiach partnerskej školy ÁVG v Sárospataku

27.       Veľtrh vysokých škôl – Športová hala GPH

OKTÓBER

1.-2.   XIX. Mobilná vlastivedná univerzita

12.     Beseda s delegáciou Úradu vlády 8,30 – A triedy

          Beseda s poslancom Európskeho parlamentu

13.      Stužková slávnosť 4.B triedy

20.      Stužková slávnosť 4.A triedy

26.     GYMBIZNIS

28.- 29.  100 rokov Československa – exkurzia do Prahy

29.-30.   Návšteva partnerskej školy NNÁ v Budapešti

SEPTEMBER  

19.   Biela pastelka

26.   Celoškolská rodičovská schôdza