Kontakty

gvk_budova-150x83Kontaktné údaje školy

Názov školy:
  Gymnázium – Gimnázium
Adresa školy:   Zoltána Fábryho 1
079 01 Veľké Kapušany
Telefónne číslo:   056 62 86 251     056 63 82 886
Faxové číslo:   056 62 86 251
Internetová adresa:   www.gvk.sk  www.gymvk.edu.sk
e-mail:   skola@gymkap.svcmi.sk
IČO:   00161250 
Zriaďovateľ školy:   Úrad Košického samosprávneho kraja – OŠ
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (056 72 68 261)
Riaditeľ školy:   PhDr. Judita Lecková
Tel.: 056 62 86 251    Mobil: 0915 103 007
Zástupca riaditeľa:   Mišľan Ľudovít PhD.  056 62 86 251
Predseda rady školy:   Mgr. Silvia Pappová