Kontakty

gvk_budova-150x83Kontaktné údaje školy

Názov školy:
  Gymnázium – Gimnázium
Adresa školy:   Zoltána Fábryho 1
079 01 Veľké Kapušany
Telefónne číslo:   Riaditeľ/zástupca :056 62 86 250
Sekretariát: 056 63 82 886
Faxové číslo:   056 62 86 251
Internetová adresa:   www.gvk.sk 
e-mail:   gymkap@gvk.sk
IČO:   00161250 
Zriaďovateľ školy:   Úrad Košického samosprávneho kraja – OŠ
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (056 72 68 261)
Riaditeľ školy:   Mišľan Ľudovít PhD.,  Mobil: 0903 383 450
Zástupca riaditeľa:   Mgr. Adél ESZENYI,
Predseda rady školy:   Mgr. Gabriela Fedičová,