Maturita

gvk_budova-150x83Maturita 2020

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

Riadny termín EČ a PFIČ MS: 

  • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 2. apríl  2020 (štvrtok) – matematika
  • 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok v zmenených termínoch budú zverejnené na internetovej stránke NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Dokumenty na stiahnutie ► Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia  do 20. 3. 2020.

Organizáciu maturitných skúšok v školskom roku 2019/2020 upravuje zákon č.245/2008 Z.z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška  č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách  v znení neskorších predpisov 

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutočnia 17. – 20.  marca 2020.

 

 

 

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

17.marec 2020/utorok slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
18.marec 2020/streda anglický jazyk
18.marec 2020/streda nemecký jazyk
18.marec 2020/streda francúzsky jazyk
19.marec 2020/štvrtok matematika
20. marec 2020/piatok slovenský jazyk a slovenská literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční  v termíne 31.marec – 03. apríl 2020.

Maturita 2020 základné informácie (NUCEM)

Interná časť MS sa uskutoční v termíne   18 -20 máj 2020

Špecifikácia testov  EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS