NOVÝ riadny termín EČ a PFIČ MS: 

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 nasledovne:

Riadny termín EČ a PFIČ MS: 

  • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk
  • 2. apríl  2020 (štvrtok) – matematika
  • 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok v zmenených termínoch budú zverejnené na internetovej stránke NÚCEM https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita v časti Dokumenty na stiahnutie ► Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia  do 20. 3. 2020.

Študentom odporúčame pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke v časti Maturita ► Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

You may also like...