Občianske združenie

Občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás opäť všetkých prosí o podporu a darovanie 2% z Vašich daní za rok 2020. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa nás takto rozhodli už podporiť 2%  zo svojich daní. Vážime si vašu dôveru a doterajšiu podporu. Tlačivo na darovanie 2% z Vašich daní 2020 si môžete stiahnuť z našej stránky.

Získané  finančné prostriedky  chceme naďalej  využívať na modernizáciu a skvalitnenie vyučovacieho procesu a na rozvíjanie mimoškolských aktivít žiakov.

 

Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch

Zoltána Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany,  IČO:35549467