Občianske združenie

Občianske združenie Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch ďakuje  všetkým, ktorí sa rozhodli podporiť nás 2%  zo svojich daní. Vážime si vašu dôveru a doterajšiu podporu. Získané  finančné prostriedky  chceme naďalej  využívať na modernizáciu a skvalitnenie vyučovacieho procesu a na rozvíjanie mimoškolských aktivít žiakov.

 

Tlačivo na darovanie 2% z Vašich daní si môžete stiahnuť z našej stránky.