Organizácia školského roka

gvk_budova-150x83Organizácia školského roka 2019/2020

Trvanie  školského roka:
01. 9. 2019  –  30. 6. 2020
1. polrok:

vyučovanie sa začína

vyučovanie sa končí

 –  02. 09. 2019   (pondelok)

 –  21. 01. 2020   (piatok)

Jesenné prázdniny: 30. 10. 2019 (streda) –  31. 10. 2019   (štvrtok)
 
vyučovanie sa začína  –   04. 11. 2019   (pondelok)
Vianočné prázdniny: 23. 12. 2019 (pondelok)  –  07. 01. 2020  (utorok)
  vyučovanie sa začína  –  08. 01. 2020  (streda)
Polročné prázdniny:
03. 02. 2020    (pondelok)
vyučovanie sa začína  –  04. 02. 2020   (utorok)
2. polrok:

vyučovanie sa začína

vyučovanie sa končí 

 –  04. 02. 2020   (utorok)

 –  30. 06. 2020   (utorok)

Jarné prázdniny:   02. 03. 2020 (pondelok) –  06. 03. 2020  (piatok)
 vyučovanie sa začína   –  09. 03. 2020 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny:  09. 04. 2020   (štvrtok)   –    14. 04. 2020  (utorok)
 vyučovanie sa začína  –    15. 04. 2020     (streda)
Letné prázdniny: 01. 07. 2020  –  31. 08. 2020
 
vyučovanie sa začína  –  02. 09. 2020    (streda)

 

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

17.marec 2020/utorok slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra 
18.marec 2020/streda anglický jazyk
18.marec 2020/streda nemecký jazyk
18.marec 2020/streda francúzsky jazyk
19.marec 2020/štvrtok matematika
20. marec 2020/piatok slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

31. marec – 3. apríl 2020 Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS
3. – 6. september 2019 Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2018/2019
3. – 8. september 2020 Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2019/2020

Celé  PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2019/2020