Organizácia školského roka

gvk_budova-150x83Organizácia školského roka 2020/2021

Trvanie  školského roka:
01. 9. 2020  –  30. 6. 2021
1. polrok:

vyučovanie sa začína

vyučovanie sa končí

 –  02. 09. 2020   (streda)

 –  29. 01. 2021   (piatok)

Jesenné prázdniny: 29. 10. 2020 (štvrtok) –  30. 10. 2020   (piatok)
 
vyučovanie sa začína  –   02. 11. 2020   (pondelok)
Hodnotiaca porada za 1. štvrťrok školského roka 18. november 2020
Vianočné prázdniny: 23. 12. 2020 (streda)  –  07. 01. 2021  (štvrtok)
  vyučovanie sa začína  –  08. 01. 2021  (piatok)
Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka
26. január 2021
Polročné prázdniny:
01. 02. 2021    (pondelok)
vyučovanie sa začína  –  02. 02. 2021   (utorok)
2. polrok:

vyučovanie sa začína

vyučovanie sa končí 

 –  02. 02. 2021   (utorok)

 –  30. 06. 2021   (streda)

Jarné prázdniny:   22. 02. 2021 (pondelok) –  26. 02. 2021  (piatok)
 vyučovanie sa začína   –  01. 03. 2021 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny:  01. 04. 2021   (štvrtok)   –    06. 04. 2021  (utorok)
 vyučovanie sa začína  –    07. 04. 2021     (streda)
Hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka 21. apríl 2021
Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka
5. máj 2021 (maturanti);                       23. jún 2021 (ostatní žiaci)
Letné prázdniny: 01. 07. 2021  –  31. 08. 2021
 
vyučovanie sa začína  –  02. 09. 2021    (štvrtok)

 

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

16.marec 2021/utorok slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra 
17.marec 2021/streda anglický jazyk
17.marec 2021/streda nemecký jazyk
18.marec 2021/štvrtok matematika
19. marec 2021/piatok slovenský jazyk a slovenská literatúra

 

08. apríl – 13. apríl 2021 Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS
3. – 8. september 2020 Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2019/2020
3. – 8. september 2021 Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok
2020/2021

Sprievodca školským rokom 2020/2021