Organizácia školského roka

gvk_budova-150x83Organizácia školského roka 2017/2018

Trvanie  školského roka:
1. 9. 2017  –  30. 6. 2018
1. polrok: 1. 9. 2017  –  31. 1. 2018
 

vyučovanie sa začína

vyučovanie sa končí

 –  04. 09. 2017   (pondelok)

 –  21. 01. 2018   (streda)

Jesenné prázdniny: 30. 10. 2017 (pondelok) –  31. 10. 2017   (utorok)
 
vyučovanie sa začína  –   02. 11. 2017   (štvrtokk)
Vianočné prázdniny: 23. 12. 2017 (sobota)  –  05. 01. 2018  (piatok)
  vyučovanie sa začína  –  08. 01. 2018  (pondelok)
Polročné prázdniny:
2. 02. 2018    (piatok)
vyučovanie sa začína  –  05. 02. 2018   (pondelok)
2. polrok: 1. 2. 2018 – 29. 6. 2018
 

vyučovanie sa začína

vyučovanie sa končí 

 –  01. 02. 2018   (štvrtok)

 –  29. 06. 2018     (piatok)

Jarné prázdniny:   26. 02. 2018 (pondelok) –  02. 03. 2018  (piatok)
 vyučovanie sa začína   –  05. 03. 2018 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny:  29. 3. 2018   (štvrtok)   –    03. 04. 2018  (utorok)
 vyučovanie sa začína  –    04. 04. 2018     (streda)
Letné prázdniny: 02. 07. 2018  –  31. 08. 2018
 
vyučovanie sa začína  –  03. 09. 2018    (pondelok)

 

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

13.marec 2018/utorok slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
14.marec 2018/streda anglický jazyk
14.marec 2018/streda nemecký jazyk
14.marec 2018/streda francúzsky jazyk
15.marec 2018/štvrtok matematika
16. marec 2018/piatok maďarský jazyk a literatúra

Celé  PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY na školský rok 2017/2018