Oznámenie o obnovení prezenčnej výučby pre štvrté ročníky

Nové Rozhodnutie ministra ŠVVaŠSR č. 2021/11929:1-A1810 zo dňa 8. apríla 2021 s účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 obnovuje školské vyučovanie na stredných školách v posledných ročníkoch.

Vzhľadom na vyššie uvedené je od 12. apríla 2021 – pondelka – obnovená na Gymnáziu – Gimnáziu vo Veľkých Kapušanoch prezenčná  výučba   v 4.A a 4.B triede podľa platného rozvrhu hodín. Prosíme študentov aby sa pri vstupe do budovy preukázali platným negatívnym antigénovým alebo PCR testom.

Riaditeľstvo školy

You may also like...