Oznamy

Od 30.10. a 02.11. sú Jesenné prázdniny

Ďalšie voľno je naplánované od 06.11. a 09.11. z dôvodu plánovaného testovania .

Podľa aktuálnych platných nariadení naša škola prechádza od 12.10 na dištančnú formu výučby. Dištančná výučba sa bude zatiaľ riadiť platným rozvrhom hodín. Komunikácia medzi vyučujúcimi bude prebiehať cez Edupage a Skype.

Ďalšie informácie budú priebežne aktualizované na web stráne nášho gymnázia.

You may also like...