GVK Blog

0

RZ

Dňa 30.septembra 2019 sa o 15,30 na Mestskom úrade uskutoční celoškolské rodičovké združenie. Po jeho skončení budú pokračovať  v triedach triedne RZ.

0

Noví členovia rady školy

Na rodičovskom združení konanom dňa 9.5.2019 sa uskutočnila voľba nových členov do Rady školy. Novými členmi Rady školy sa stali: PaedDr. Peter Petrikán Mgr. Gabriela Fedičová Jozef Pástor

0

Rodičovské združenie.

Podľa pokynu zriaďovateľa sa 9.5.2019 o 15.30 /štvrtok/ bude konať rodičovské združenie. Program: 1. Informácie o výsledkoch tri štvrťročnej klasifikácie 2. Voľba nových členov do Rady školy

0

2% z dane

Vážení rodičia, milí priatelia školy, absolventi! Naše občianske združenie Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás aj v tomto roku prosí o darovanie 2% z Vašich daní. V mene Klubu   žiakov, absolventov...

0

Mikulášsky večierok gymnazistov

6. decembra 2018 sa uskutočnil Mikulášsky večierok gymnazistov, na ktorom naši študenti v kultúrnom dome vo Veľkých Kapušanoch pripravili úžasný program, plný emócií a mladosti.    Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom, sponzorom a tým, ktorí podporili a podporujú našu školu. ...

0

Exkurzia do Prahy – STÉ VÝROČIE VZNIKU ČESKOSLOVENSKA

Pri príležitosti stého výročia vzniku ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY naši študenti a pedagógovia navštívili  v dňoch 28.10.-30.10.2018 Prahu.  Tu si návštevou rôznych výstav, priestorov kultúrnych a spoločenských podujatí pripomenuli toto významné výročie.  // Fotografie    ...