GVK Blog

Postup do vyššieho ročníka – informácia pre študentov

1. V čase mimoriadnej situácie – vo výnimočných prípadoch škola pred postupom do vyššieho ročníka zrealizuje komisionálne preskúšanie tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku, a dosiahli neuspokojivé výsledky za...

Linky pomoci

V čase, kedy je izolácia súčasťou nášho života  je oveľa viac dôležité ako inokedy, aby sme boli vnímaví voči akémukoľvek volaniu o pomoc.  Práve Vy môžete byť tí jediní, s ktorými sa dieťa spojí, dokonca...

Milí deviataci!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na súčasnú situáciu  prijímačky sa uskutočnia v neskoršom termíne, ktorý Vám dáme včas vedieť. Dúfame, že dnes si ešte viac uvedomíte, aká je dôležitá bezpečnosť domova  – rodiny, preto je...

Zaspomínajte si s nami

Už 63 rokov sme tu pre Vás. Snažíme sa robiť to najlepšie pre vzdelanie a rozvoj našich deti a naše mesto Veľké Kapušany. Zalistujte si v ročenkách vydaných pri okrúhlych jubileách vzniku NÁŠHO GYMNÁZIA...

NOVÝ riadny termín EČ a PFIČ MS: 

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19,...