GVK Blog

NOVÝ riadny termín EČ a PFIČ MS: 

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19,...

Podporte našu školu 2%  zo svojich daní. Ďakujeme!

Vážení rodičia, milí priatelia školy, absolventi! Naše občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch, ako aj vedenie školy a študenti Vás všetkých  prosíme, aby ste sa aj  tento rok rozhodli...

2% dane za rok 2019

Vážení rodičia, milí priatelia školy, absolventi! Naše občianske združenie Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás aj v tomto roku prosí o darovanie 2% z Vašich daní. V mene Klubu   žiakov, absolventov...

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Lyžiarsky kurz 2020

Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: Lyžiarsky kurz 2020 (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum...

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

Učebné pomôcky IKT k projektu  ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“ /celá výzva 2.1.5. zariadenie a vybavenie (bežný výdavok) – MG -Pomôcky –INF – Digitálna zrkadlovka 2.1.8. zariadenie a vybavenie...

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu.

Názov predmetu zákazky: Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“. / celá výzva            Príloha č.1 – návrh na plnenie kritérií publicita V.Kapušany.xlsx Paušálna sadzba – všetky výdavky súvisiace s...

Informácie k ISIC a ITIC preukazom

Vzhľadom na rôzne otázky k termínom objednávania preukazov a známok zverejňujeme nasledujúce informácie: Nové ISIC a ITIC preukazy sa dajú objednávať počas celého roka. (Najvýhodnejší termín pre ISIC je jún až august. Pre ITIC...

Osvienčim, Krakov

V prvej polovici októbra sa naši žiaci a pedagogickí zamestnanci zúčastnili  exkurzie do Osvienčimu a Krakova. Na miestach ako Auschwitz, Birkenau (Brezinka) si pripomenuli  zverstvá, páchané  počas druhej svetovej vojny na všetkých národoch a...