Rada školy

Členovia Rady školy pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch

Meno a priezvisko  zástupca e-mail
 • PaedDr. Peter Petrikán
rodič 
peter.petrikan.p1p@gmail.com
 • Mgr. Gabriela Fedičová
rodič
gfedicova@gmail.com
 • Jozef Pástor
rodič
totya@centrum.sk
 • Bc. Csaba   Furik
delegovaný
csabafurik@gmail.com
 • Mgr. Vilaim Záhorčák
 delegovaný
viliam.zahorcak@msumi.sk
 • Ing. Mária Kokardová
delegovaný
maria.kokardova@vucke.sk
 • Ing.Zuzana Janičáková
 delegovaný
zuzana.janicakova@gmail.com
 • Mgr. Igor   Beňo
 pedagóg
rogybe@gmail.com
 • Mgr. Beáta Krajnyik
 pedagóg
vabammm@gmail.com
 • Erika  Ráczová 
neped.zamestnanec
lucky13222@gmail.com
 • Tomáš Deme
 študent
d.tomi.td@gmail.com