Rada školy

Členovia Rady školy pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch

 • PaedDr. Silvia Pappová
 • Mgr. Igor Beňo
 • Mgr. Beáta Tokár
 • Erika Ráczová 
 • Ing.Magdaléna Vincová 
 • MuDr. František Farkaš
 • PhDr. Jana Cibereová  
 • Ing. Mária Kokardová
 • Gejza Brandič
 • Ing.Zuzana Janičáková
 • Viktória Pappová