Rada školy

Členovia Rady školy pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch

Meno a priezvisko  zástupca e-mail
 • Mgr. Gabriela Fedičová
Predseda rady školy
rodič
gfedicova@gmail.com
 • PaedDr. Peter Petrikán
rodič 
peter.petrikan.p1p@gmail.com
 • Tibor Szerbin
rodič szerbin@centrum.sk
 • Bc. Csaba   Furik
delegovaný csabafurik@gmail.com
 • Mgr. Vilaim Záhorčák
 delegovaný viliam.zahorcak@msumi.sk
 • Ing. Mária Kokardová
delegovaný maria.kokardova@vucke.sk
 • Ing.Zuzana Janičáková
 delegovaný zuzana.janicakova@gmail.com
 • Mgr. Igor   Beňo
 pedagóg rogybe@gmail.com
 • Mgr. Zuzana Takács  Galgóczyová
 pedagóg gzsuzsa02@gmail.com
 • Miroslav Horgoš
neped.zamestnanec horgosmiroslav1970@gmail.com
 • Nikoleta Pappová
 študent pappova.nikol@gmail.com