Rada školy

Členovia Rady školy pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch

Meno a priezvisko  zástupca e-mail
 • PaedDr. Silvia Pappová
rodič
pappova.silvia@gmail.com
 • Ing.Magdaléna Vincová 
rodič
vincovamagdalena@gmail.com
 • Gejza Brandič
rodič
gezus@centrum.sk
 • Bc. Csaba   Furik
delegovaný
csabafurik@gmail.com
 • Mgr. Vilaim Záhorčák
 delegovaný
viliam.zahorcak@msumi.sk
 • Ing. Mária Kokardová
delegovaný
maria.kokardova@vucke.sk
 • Ing.Zuzana Janičáková
 delegovaný
zuzana.janicakova@gmail.com
 • Mgr. Igor   Beňo
 pedagóg
rogybe@gmail.com
 • Mgr. Beáta Krajnyik
 pedagóg
vabammm@gmail.com
 • Erika  Ráczová 
neped.zamestnanec
lucky13222@gmail.com
 • Viktória Pappová
 študent
pappovaviktoria@gmail.com