Rozvrh hodín

 

gvk_budova-150x83 ROZVRH HODÍN PLATNÝ OD 6.9.2018

 

1.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok CHE CHE MAT DEJ MAT FYZ ETV UKL
Utorok ANJ NEJ FYZ SJL NEJ CHE
Streda GEG NEJ OBN MAT SJL TSV TSV
Štvrtok INF INF SJL ANJ FYZ BIO
Piatok ANJ ANJ MAT DEJ BIO
1.B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok MJL SJSL MAT NEJ BIO CHE/INF CHE/INF NAB
Utorok MJL SJSL CHE FYZ/INF FYZ/INF MAT KMU
Streda NEJ ANJ FYZ DEJ MAT ANJ
Štvrtok SJSL MAT CHE BIO DEJ FYZ ANJ
Piatok GEG ANJ TSV/TSV TSV/TSV MJL
2.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok ANJ NEJ BIO CHE SJL GEG ETV
Utorok NEJ FYZ INF MAT CHE BIO
Streda ANJ SJL NEJ ZPP MAT TSV TSV
Štvrtok ANJ SJL DEJ FYZ MAT GEG
Piatok BIO BIO ANJ MAT DEJ
2.B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok NEJ MJL CHE INF/FYZ INF/FYZ SJSL MAT NAB
Utorok MAT BIO NEJ ANJ SJSL DEJ ANJ
Streda MAT ANJ CHE/BIO CHE/BIO NEJ MJL OBN
Štvrtok GEG FYZ ANJ DEJ MAT SJSL ETV
Piatok MJL BIO TSV/TSV TSV/TSV GEG
3.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok DEJ BIO ANJ NEJ CHE MAT XCF
Utorok SJL BIO ARL NEJ MAT FYZ CVC/ABO CVC/ABO
Streda OBN DEQ MAT ANJ GEG SJL ZDR
Štvrtok DEJ OBN ANJ MAT SJL GMU GMU
Piatok TSV/TSV TSV/TSV MOF MOF NEJ
3.B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok MAT ANJ SJSL DEJ NEJ BIO XCF
Utorok FYZ ANJ OBN NEJ MJL ARL CVC/ABO CVC/ABO
Streda SJSL BIO MAT NEJ DEJ MAT ZDR
Štvrtok GMU ANJ MAT CHE SJSL MJL KSJ UKL
Piatok MOF MOF GEG MJL TSV/TSV TSV/TSV
4.A 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok MAU/ANQ MAU/ANQ NEJ LSE LSE SEB SEB NEJ
Utorok SEC/ANQ SEC/ANQ SGE/FZQ SGE/FZQ SJL ANJ MAV NEJ
Streda MTQ MTQ ANJ CKE CKE DMR DMR
Štvrtok SJL BIQ SPS SPS ANJ FIL SEF SEF
Piatok TSV/TSV TSV/TSV SJL BIQ IMV IMV
4.B 1 2 3 4 5 6 7 8
Pondelok MAU/SPS MAU/SPS LSE/ANQ LSE/ANQ LSE/ANQ LSE/ANQ SJSL
Utorok SEC/DMR SEC/DMR SMD MJL ANJ SJSL MTQ MTQ
Streda FZQ/CKE FZQ/CKE MJL SJSL SEB SEB SMD UKL
Štvrtok BIQ BIQ KSJ KSJ ANJ NEJ FIL/SEF SEF
Piatok IMV/DEQ IMV/DEQ   MJL MJL ANJ TSV/TSV TSV/TSV