Správa o činnosti pedagogického klubu

 

Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť

Pedagogický klub –  Finančná gramotnosť

Pedagogický klub – Matemeatická gramotnosť

Pedagogický klub – Prírodovedná gramotnosť