Správa o činnosti pedagogického klubu

 ROK 2021

Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť 2021  
 
Pedagogický klub –  Finančná gramotnosť  2021  
 
Pedagogický klub – Matematická gramotnosť  2021  
 
Pedagogický klub – Prírodovedná gramotnosť 2021  
 

 ROK 2019, 2020

Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť  2019 Pedagogický klub – Čitateľská gramotnosť 2020

 

Pedagogický klub –  Finančná gramotnosť  2019 Pedagogický klub –  Finančná gramotnosť  2020

 

Pedagogický klub – Matematická gramotnosť  2019 Pedagogický klub – Matematická gramotnosť 2020

 

Pedagogický klub – Prírodovedná gramotnosť 2019 Pedagogický klub – Prírodovedná gramotnosť 2020