Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch

  Predseda: Tomáš Deme IV.A
  Členovia: Kitti Váradiová IV.B
   Nikoleta Pappová I.A
  Elemér István Jakab I.B
  Tomáš Üveges II.A
  Amanda Tóthová II.B
  Michaela Fedičová III.A
  Attila Kacsi III.B

 

 

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY ustanovenej pri gymnáziu Veľké Kapušany