Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch

  Predseda: Nikoleta Pappová II.A
  Členovia: Alexandra Salayová I.A
   Vivien Köblösövá I.B
  Elemér István Jakab II.B
  Tomáš Üveges III.A
  Amanda Tóthová III.B
  Michaela Fedičová IV.A
  Attila Kacsi IV.B

 

 

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY ustanovenej pri gymnáziu Veľké Kapušany