Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA pri Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch

  Predseda: Viktória Pappová III.A
  Podpredseda: Kevin REBREŠ  IV.A
  Členovia: Kitti VÁRADY   II.B
  Erik IGNÁCZ    II.B
     
  Vivien Tóth II.B
     

ŠTATÚT ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY ustanovenej pri gymnáziu Veľké Kapušany