Štúdium na našej škole v školskom roku 2020/21

Milí študenti   a rodičia!

Aj v školskom roku 2020/21 pre Vás otvárame dve triedy:.  

  • 1 triedu s vyuč. jazykom slovenským
  • 1 triedu s vyuč. jazykom maďarským

Sme radi, že nám prejavujete dôveru. Teší nás, že sa pridávate k  študentom, ktorí  naše mesto Veľké Kapušany a celý región úspešne reprezentujú a budú reprezentovať  nielen na Slovensku.

Popri otvorení nového športového areálu, vynovených priestorov a moderných a atraktívnych pomôcok , sme pre vás pripravili predmety, ktoré vás pripravia na budúcnosť.

You may also like...