Správy z extra hodín

Štvrťročné a polročné správy z extra hodín o činnosti pedagogického zamestnanca

Čitateľská  gramotnosť

(vysvetlivky:  x-4-2019 je  x-tý štvrťrok roku 2019;  x-2-2019 je  x-tý polrok roku 2019)

Rok 2020

Čitateľská gramotnosť

 

   

Finančná  gramotnosť

  •  
  •  
 

Matematická gramotnosť

 

  •  
 

Prírodovedná gramotnosť

 
  •  
 

Rok 2019

Čitateľská gramotnosť

Finančná  gramotnosť

Matematická gramotnosť

Prírodovedná gramotnosť