Triedy

     
Názov triedy Triedny učiteľ a učebňa   
I.A  

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Mgr.Igor Beňo
Učebňa 04
 
I.B  

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Mgr. Beáta Tokár
Učebňa 05
 
II.A  

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Mgr. Beáta Ráczová
Učebňa 02
 
II.B  

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Takács Galgóczyová
Učebňa 03
 
III.A  

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Mgr. Veronika Pachota
Učebňa 02
 
III.B  

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Ing. Renáta Szerbin
Učebňa 16
 
IV.A 

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Mgr. Ivana Hudiková
Učebňa 17
 
IV.B  

zoznam žiakov

Triedny učiteľ Mgr. Otília Tóbiás
Učebňa 03