Výchovný poradca

gvk_budova-150x83 Výchovná poradkyňa – Mgr. Otília TóbiásE-mail: toblia@centrum.sk

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA

Konzultačné hodiny:

Deň: piatok ( aj iné dni podľa dohody)  Čas : 12 :30 – 15:00 hod.

·         s prístupom k informáciám o VŠ  aj z internetu

·         s prístupom k informáciám o VŠ v zahraničí

·         s prístupom k údajom o nadstavbovom štúdiu,  pomaturitnom štúdiu

Konzultačné hodiny pre rodičov – po predchádzajúcej dohode.

Výchovné poradenstvo na škole sa zameriava na informovanie a propagovanie cieľov výchovno-vzdelávacej sústavy u žiakov, rodičov i pedagógov. Poskytuje konzultácie :

  • v oblasti vzdelávacej,
  • k príprave na štúdium na VŠ,
  • v osobnostnej, hodnotovej orientácii a na riešenie individuálnych problémov žiakov, využívaním poradenských služieb CPPPaP (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) 

Množstvo materiálov z VŠ a rôznych iných inštitúcií, ktoré prichádzajú na našu školu  sú väčšinou vo forme  elektronických ponúk.  Môžete sa s nimi oboznámiť  prostredníctvom násteniek, priamo od výchovného poradcu, alebo aj prostredníctvom internetu. Tieto materiály sú pravidelne obmieňané, aktualizované.

Informácie o VŠ
 
V otázke kam na vysokú školu umožňuje sa ľahšie zorientovať prostredníctvom portálu vysokých škôl www.portalvs.sk  –  postup hľadania je uverejnené aj  škole  na nástenke- Výchovné poradenstvo.

Ďalšie informácie o VŠ nájdete na stánkach:
www.najdivs.cz , www.scio.czwww.univerzityeu.skwww.education.gov.skwww.uips.skwww.cermat.czwww.profesia.skwww.skolaonline.cz

Informácie o všetkých českých vysokých školách nájdete na adrese :

 www.vysokoskolak.cz.

Prihláška na VŠ
 
Vysvetlenia k vypĺňaniu tlačiva Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske – prvý stupeň alebo spojené – prvý a druhý stupeň v jednom celku (ďalej len „prihláška“)
Toto tlačivo je určené pre záujemcov o štúdium na vysokej škole. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium alebo na štúdium spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia do jedného celku je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Uchádzač o štúdium na vysokej škole sleduje informácie o možnostiach štúdia na vysokej škole a podmienky prijatia na vysokoškolské štúdium, ktoré uverejňuje vysoká škola alebo fakulta, alebo Ministerstvo školstva SR prostredníctvom informačnej publikácie Ako na vysokú školu alebo z iných relevantných informačných zdrojov.