Výsledky 2. kola prijímacích skúšok

Výsledky 2. kola prijímacích skúšok na šk. rok 2018/2019 – 19.6.2018
odbor: 7902 J – trieda s vyučovacím jazykom slovenským
GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho 1, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY

max. počet bodov 
z predmetu PS=20
SJL MAT 
11 8
Kód žiaka Body celkom Výsledok
GVK826  27,50 Prijatý

 

You may also like...