Výzvy

Názov projektu: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu  na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany

Výzva na predloženie cenovej ponuky –  4.5.2. Školiaci materiál a potreby –  Literárne pomôcky (Zverejnené:11.03.2021) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky –  4.5.2. Školiaci materiál a potreby –  Literárne pomôcky  (Zverejnené:19.10.2020)

  • Nákup literárnych pomôcok v rámci rozvíjania matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností, ktoré budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri realizácii projektu.
Príloha č.1 - návrh na plnenie kritérií literárne pomôcky
2768_príoha č.2 -vzor kúpnej zmluvy 
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu  – učebné pomôcky.  (Zverejnené:13.02.2020)

Názov predmetu zákazky: Učebné pomôcky k projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“.

  • Nákup učebných pomôcok v rámci rozvíjania matematických, prírodovedných, finančných a čitateľských gramotností, ktoré budú plne využívané na maximálne dosiahnutie merateľných ukazovateľov pri realizácii projektu.
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.2 Kúpna zmluva - návrh
Príloha č.3 Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – učebné pomôcky IKT k projektu (Zverejnené:02.12.2019) 

Názov predmetu zákazky: Učebné pomôcky IKT k projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“

  • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na  špecifikovaný predmet zákazky: aadsdadadda
čestné vyhlásenie učebné_pomôcky
kúpna zmluva návrh vzor
príloha návrh na plnenie kritérií IKT

Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu  – publicita projektu.  (Zverejnené:29.10.2019)

 Názov predmetu zákazky:  Publicita projektu ,,Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na Gymnáziu – Gimnáziu, Veľké Kapušany“

  • Gymnázium,  Z. Fábryho 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 00161250 (ďalej ako „verejný obstarávateľ“) pre účely výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky predmetu: (ďalej aj ako „predmet zákazky“) uskutočňuje tento prieskum trhu, všetko v súlade s § 6 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
výzva publicita Príloha1_návrh