Zmluvy-dohody 2010-21

 

DÁTUM CENA (€)   FIRMA/SPOLOČNOSŤ Detaily
      Zmluvy – dohody 2021  
         
         
      Zmluvy – dohody 2020
 
21.12.2020     Zmluva Telekom – o poskytovaní verejných služieb zmluva
11.12 2020     ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. STDG20_228 zmluva
09.11.2020     Zmluva o výpožičke pozemku  s mestom V.K. zmluva
09.11.2020     Zmluva ihrisko – M.Cup Production zmluva
27.07.2020     Dodatok č.4 – Veolia Veolia
24.03.2020     Kúpna zmluva Daffer, spol. s. r. o. , Prievidza – Učebné pomôcky zmluva
23.01.2020     Kúpna zmluva Datacomp z2/2020
13.01.2020     Zmluva o poskytnutí služby -LV 1/3 s2/3  s3/3
         
      Zmluvy – dohody 2019 z2/2020
27.12.2019     Zmluva Crocus z14/2019
23.12.2019     Dohoda o pužívaní  CMV
D1, D2, D3
03.12.2019     Zmluva Pinkovsky z12/2019
06.09.2019     Dohoda o nájme nebyt. priestorov
dohoda
17.09.2019     Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku oplz č. 227_2019 zmluva
24.08.2019     Zmluva o dodaní stravy zmluva
01.07.2019     Zmluva o vyplácaní štipendií GVK zmluva
10.06.2019     Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy automaty zmluva
05.03.2019     Zmluva o poskytovaní činnosti zdrav služby zmluva
14.03.2019     Zmluva o balíkovom účte SLSP – Neziskový sektor zmluva
14.03.2019      Zmluva o elektronickej službe SLSP – B24 zmluva
07.01.2019     Zmluva o poskytnutí služby – VRC a.s. Kežmarské Žľaby zmluva_11
07.01.2019     Zmluva na poskytnutie služby – SKI centrum Strednica Ždiar zmluva 12
07.01.2019     Zmluva na poskytnutie služby – KRUSA-Trading s.r.o zmluva 13
         
      Zmluvy – dohody 2018  
25.09.2018     Zmluva č.39. o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta V.K zmluva
06.09.2018     Dohoda_o_najme_np-telocvicna 2018 dohoda
03.09.2018     Zmluva_o_nájme_NP_č._05.2018.pdf zmluva
18.06.2018     Zmluva o spracovaní osobných údajov – TransData s.r.o. zmluva 
18.06.2018     Zmluva o spolupráci TransData s.r.o. zmluva
12.06.2018     Zmluva o spolupráci SOŠT COV Michalovce zmluva
01.06.2018     Zmluva o dielo č.19-2018JF zmluva
02.05.2018     Dodatok č.3 k dohode o nájme nebytových priestorov ZŠJEsVJM-VK dodatok
 20.04.2018      Zmluva c.03-12-2018 o nájme  časti spoločného priestoru zmluva
 12.02.2018      Rámcová kúpna zmluva ŠEVT zmluva
         
      Zmluvy – doody 2017  
29.12.2017     Zmluva o poskytnutí služby VaRC Kežmarské Žľaby – GVK Zmluva
14.12.2017     Dodatok k dohode o nájme nebytových priestorov ZŠJEsVJM-VK Zmluva
12.12.2017     Zmluva na poskytnutie služby – Autobusová doprava
Zmluva
11.12.2017     Darovacia zmluva KŽAS – GVK Zmluva
21.11.2017     Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov Zmluva
04.10.2017     Dodatok č. 1 k dohode o nájme telocvične 2017-18 Dohoda
28.06-2017     Dohoda o nájme nebytových priestorov – ZŠ s VJM V.Kapušany Dohoda
24.05-2017     Zmluva o spolupráci COV Michalovce, Partizánska 1 Zmluva
27.02-2017     O dielo – BOZP , Jaroslav Fotta Zmluva
         
      Zmluvy – dohody 2016  
21.10.2016     Dohoda o spolupráci UMB BB Dohoda
04.10.2016     Zmluva o dielo „Oprava fasády školy“ Zmluva
10.10.2016     Dodatok  č1 k zmluve ododavke elektriny Dodatok
31.09.2016     Zluva o nájme telocvične Zmluva
12.09.2016     Dohoda o nájme telocvične ZS s VJM Dohoda
12.08.2016     Zámer na prenájom NBP Zámer
01.06.2016     SOŠ Technická MI ,COV zmluva
13.04.2016     Darovacia zmluva CVTI zmluva
11.02.2016     Zmluva o úhrade predddavkovŠEVT a.s.B.B zmluva
10.02.2016     Zmluva o poskytnutí nepeňažného daru SE.a.s zmluva
27.01.2016     Individuálna zmluva o energetických službách zmluva
      Zmluvy 2015  
01.12.2015     SWAN Oznámenie o prechode práv a záväzkov zmluva
26.11.2015     Dodatok Zmena v meraní odberu elektiny zmluva
23.09.2015     Zmluva o nájme telovcične ZŠ s VJM Erdelyiho VK zmluva
23.09.2015     Zmluva o nájme telovcične ZŠ POH VK zmluva
31.8.2015     Zmluva o dielo FRANKA zmluva
27.07.2015     Z. o bezodplatnom prevode majetku štátu č.2786 zmluva
04.05.2015     Zmluva Národné športové centrum zmluva
19.3.2015     Zmluva o spolupráci COV SOŠ T Michalovce zmluva
08.01.2015     Zmluva NUCEM o bezodplatnom prevode zmluva
01.12.2015     SWAN Oznámenie o prechode práv a záväzkov zmluva
      Zmluvy 2014  
18.12.2014     Zmluva o dielo FRANKA zmluva
29.12.2014     Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb zmluva
11.09.2014     Zmluva o poskytovaní reklamy zmluva
04.06.2014     Zmluva o výpožičke MŠVVaŠ SR zmluva
      ZMLUVY 2013  
25.09.2013     ZŠ sVJM  J.Erdélyho dohoda
16.04.2013     Dalkia Komfort a.s. Bratislava-DODATOKč.2 dodatok2 DALKIA
18.06.2012     Zmluva NUCEM zmluva NUCEM
      ZMLUVY 2011,2012  
12,12,2012     Zmluva o nájme nebytového priestoru-BUFET zmluva
26.11.2012     Dalkia Komfort a.s. Bratislava-DODATOK dodatokDALKIA
23.10.2012     Dalkia Komfort a.s. Bratislava zmluvaDALKIA
02.10.2012     Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Michalovce DOHODA
01.03.2012     ZMLUNA VVS Košice zmluvaVVS
04.11.2011     ZMLUVA UPJS , pedag. prax zmluvaUPJS
15.06.2011     SOST Košice, PO ,BOZP zmluvaSOST
      ZMLUVY 2010  
24.11..2010     TONY s.r.o zmluva1