Gymnázium - Gimnázium  Veľké Kapušany

 

Úvodná stránka

 

Absolventi školy

 

 

   

  Šk.rok:1959/60

  Tr.uč.: Štefan Rychnavský

  Ján Albert, Andrej Budiš, Lívius German, Mikuláš Grofik, Alexander Kolduš, Ján Korpa, Pavol Kostovčik, Karol Notin, Július Novotný, Michal Pešta, Ján Prekop, Alexander Štelmachovič, Michal Tomčo, Štefan Polovka 
   

  Šk.rok.1959/60

  Tr.uč.: Anna Nitraivová

  Ján Albert, Juraj Barlog, Mária Bertičová, Helena Bodnárová, Irena Božidárová, Ľudovít Ferenc, Eva Fortunová, Irena Gedeonová, Margita Grúňová, Michal Halajčík, Magdaléna Horňáková, Anna Ihnátová, Imrich Jacik, Irena Jonášová, Anna Kicaková, Katarína Kissová, Andrej Kontra, Nadežda Kopčayová, Alžbeta Krasnayová, Michal Mašľan, Július Mati, Margita Meglesová, Margita Mésarošová, Michal Miškanič, Mária Molnárová, Anna Pallai-Daniová, Anna Szabadošová, Tihamér Szabó, Michal Šoltés, Michal Stričík, Anna Štundová, František Tolín, Michal Tomko 
   

  Šk.rok.:1959/60

  Tr.uč.: Ján Bruňo

  Anna Barančíková, Zoltán Čehel, Arpád Dunčák, Štefan Grega, Eugen Hažír, Ján Hreško, Ivan Hrinda, Margita Kážmerová, Jozef Kruppa, Irena Lefkovičová, Gita Mittelmanová, Božena Notinová, Michal Posypanka, Ján Ragan, Viliam Rozik, Mária Rychnavská, Jozef Sekera, Ján Tkáč, Ján Umelecký, Ján Varvarinec 
   

  Šk.rok.:1960/61

  Tr.uč.: Štefan Mikita

  Margita Beláková, Magdaléna Bertičová, Štefan Gondoľ, Imrich Halajčík, Ján Jakab, Jozef Kročko, Ján Maťaš, Ľudovít Mišľan, Jozef Vraždiak 
   

  Šk.rok.:1960/61

  Tr.uč.: Štefan Mikita

  Oľga Ballová, Ján Baňas, Magda Bazgerová, Štefan Bobenič, Marta Čurmová, Mária Demetrianová, Helena Dudášová, Kamila Dunčáková, Anna Fedorová, Ema Flaková, Irena Gabonová, Anna Gaľová, Anna Gofusová, Anton Kačur, Mária Kissová, Katarína Kadárová, Ružena Komáriková, Július Kopčanský, Magra Krajlíková, Jozef Kukrak, Anna Majerníková, Emília Miklošová, Marta Pandoščáková, Michal Pataky, Anna Pivarníková I. , Anna Pivarníková II. , Mária Povtišová, Anna Rigová, Mária Sabadošová, Mária Šimková, Edmund Varvarinec, Anna Vetrecinová, Ján Velčok, Ján Vinco, František Viščor, Margita Kováčová, Ján Šipoš 
   

  Šk.rok:1961/62

  Tr.uč.: Štefan Hreško

  Gerlinda Beláková, Klára Benčková, Tibor Béreš, Anna Bérešová, Mária Butková, Margita Bobáľová, Ružena Janusková, Ján Karovič, Alžbeta Kamencová, Emília Kováčová, Juraj Labanič, Vojtech Malay, Margita Melegová, Jozef Müller, Anna Orehovská, Božena Pandoščáková, Mária Poláčková, Mária Ryniková, Mária Sűčová, Margita Šošová, Jolana Vagaská, Mária Volovárová, Ján Štefan Vetrecín, Andrej Volovár 
   

  Šk.rok:1962/63

  Tr.uč.: Štefan Mikita

  Marta Baková, Anton Baláž, Anna Bobíková, Mária Čalfová, Anastázia Fedorčuková, Valentína Fedorčuková, Ružena Karková, Gizela Kasardová, Irena Kotlárová, Jozef Kimák, Carmen Kullová, Alžbeta Lenartová, Stanislav Lepot, Mária Maturová, Július Morovský, Vincent Mesároš, Marta Mižičková, Agáta Palinská, Emília Pavelková, Helena Pivarníková, Mária Pradová, Kvetoslava Peštová, Helena Rusinová, Nadežda Ročinová, Milan Sidor, Rudolf Tolín, Emília Tóthová, Ladislav Unoka, Mária Velinská 
   

  Šk.rok:1963/64

  Tr.uč.: Ján Bruňo

  Lýdia Bajusová, Marta Breveníková, Margita Čižmárová, Anna Ďüreová, Katarína Gereová, Štefan Gondol, Ján Háber, Marta Horňáková, Agáta Iľková, Jozef Joni, Mária Karková, Verona Krupová, Irena Lenčešová, Anna Lovasová, Július Mašlej, Ladislav Mihalčin, Andrej Spiegel, Marta Tkáčová, Valéria Ripková 
   

  Šk.rok:1964/65

  Tr.uč.: Štefan Mikita

  Valéria Bertová, Ladislav Bleha, Valéria Bobaľová, Katarína Bobeničová, Milan Búban, Ján Budaházy, Helena Černegová, Gejza Dioszéghy, Božena Fecúrová, Edita Friedová, Božena Gabonová, Anna Gríbová, Mária Gajdoš-Korpová, Mária Iľková, Mária Marta Kadárová, Eva Jolana Kenyhercová, Mária Kokoľusová, Anna Konovalenková, Gizela Kopásová, Mária Macková, Juraj Matúš, Viola Marettová, Miloslav Malay, Valéria Nagyová, Marta Oláhová, Alžbeta Olexiková, Ladislav Potory, Anna Šašíková, Anna Šoltés-Sabadošová, Anna Potišová, Tomáš Teššer, Klára Tuzová, Anna Tobiašová, Regina Vasková 
   

  Šk.rok: 1965/66

  Tr.uč.: Alojz Rafáč

  Alexander Adamčo, Oľga Borňáková, Anna Butková, Alexander Cap, Jozef Danáč, Anna Dzurová, Agnesa Flaková, Peter Fleischer, Mária Haršaniová, Ľudovít Hack, Andrej Hojda, Eva Horňáková, Alžbeta Horňáková, Michal Horňák, Anna Hreňová, Mária Hrešková, Anna Karovičová, Štefan Kučák, Margita Korpová, Mária Mašlejová, Ľubomír Mati, Anna Müllerová, Eva Matejovičová, Anna Mižová, Mária Pančíková, Ján Pavlík, Alžbeta Petrová, Juraj Pristáš, Rudolf Reško, Július Šuhaj, Anna Štofová, Milada Terovská, Helena Tolinová 
   

  Šk.rok 1966/67

  Tr.uč.: Anna Štefanková

  Anna Adamčíková, Valéria Berciková, Margita Božidarová, Anton Budiš, Anna Budišová, Anton Čalfa, Irena Čičváková, Klára Fülepová, Anna Grznáriková, Edita Janovská, Ján Javor, Marta Jusková, Beáta Kalapošová, Ján Kasinec, Ján Kováč, Božena Lepotová, Tibor Majoroš, Alžbeta Michalová, Mária Mikulková, Mária Orosová, Zoltán Papp, Ľudmila Pastiráková, Mária Petrová, Erika Poroknovcová, Katarína Potoriová, Andrej Serenčko, Anna Štofová, Anna Špontáková, Anna Tkáčová, Nadežda Treskotová, Mária Tóthová  
   

  Šk. rok:1967/68

  Tr. uč.: Štefan Mikita

  Eva Astalošová, Katarína Bilasová, Juraj Cap, Terézia Čubírková, Arpád Dziura, Božena Denčáková, Ružena Felšőciová, Kornélia Frajkorová, Marta Háberová, Anna Hisemová, Ida Kočišová, Margita Kováčiková, Terézia Kužmová, Anna Kudrátová, Anna Kročková, Božena Mattová, Paulína Maťašíková, Mária Mitriková, Ján Mochnácký, Milan Mésároš, Mária Ondírová, Klára Potoriová, Milan Raniak, Drahomíra Sabová, Anna Sűčová, Mária Stričiková, Mária Stanková, Štefan Šárközy, Anna Štenková, Darina Tatárová, Alžbeta Treľová, Anna Tóthová, Viera Urbanová, Ida Vajová  
   

  Šk. rok: 1968/69

  Tr.uč.: Gustav Albrecht

  Marta Bakajsová, Eva Buksárová, Šarlota Binová, Gabriela Čubírková, Kamila Čomárová, Jolana Džupponová, Mária Eľková, Estera Feketeová, Marta Fleischerová, Mária Halászová, Štefan Felšőci, Slávia Iškyová, Anna Ivanová, Marta Jackuličová, Katarína Janovská, Klára Kemecseyová, Anna Kozáková, Oskar Kőrőskenyi, Helena Kužmová, Ľudmila Krátka, Eva Labíková, Ladislav Matúš, Milan Mišlan, Anna Namočarová, Eva Palágyiová, Ružena Rešková, Kornel Szabó, Andrej Štafura, Anna Tomčiová, Karol Varga, Anton Világi, Valéria Végsová,     
   

  Šk.rok.:1969/70

  Tr.uč.: Anna Stričíková

  Mária Bérešová, Ivan Bielik, Anna Budišová, Katarína Eszterhayová, Božena Fuchsová, Eva Gregová, Marta Hudyová, Marta Jenčíková, Anna Kohaniová, Vera Lojanová, Edita Lukáčová, Helena Mandáková, Helena Múdra, Štefan Ovák, Anna Paľová, Mária Ruščáková, Jozef Sakáč, Mária Stavníkovičová, Terézia Šutajová, Margita Tarasovičová, Irena Tarnóciová, Alžbeta Világiová, Gabriela Világiová, Mária Világiová, Ernest Wiener, Ján Baran, Štefan Matejovič 
   

  Šk.rok.:1970/71

  Tr.uč.: Alojz Rafáč

  Mária Adamcová, Jozef Babjak, Matilda Boková, Jarmila Bartová, Eliška Bölöniová, Eva Čomárová, Miroslav Čurma, Anna Danáčová, Mária Dančejová, Július Dančo, Šarlota Dioszegiová, Eva Drímajová, Anna Sabo-Ďurčíková, Juraj Gerbery, Alexander Helmeci, Margita Horňáková, Alžbeta Ivanová, Ružena Kimáková, Jolana Korfantová, Anna Korpová, Zoltán Lošonci, Jana Marková, Eva Olahová, Viera Sotáková, Anna Štefanová, Klára Schwarczová, Marta Tolinová, Štefan Töviš, Kveta Valočiková, Alena Vargová, Zoltán Varga, Valéria Vojtková, Adriana Želinská, Klára Majerníková 
   

  Šk.rok:1971/72

  Tr.uč.: Štefan Mikita

  Jozef Bajusz, Irena Birová, Anna Budišová, Anna Čalfová, Alžbeta Gécziová, Emília Haberová, Milan Holbus, Peter Ivan, Marta Juhászová, Gizela Kážmerová, Mária Kovťuková, Mária Kőrőskenyiová, Alžbeta Kocsišová, Anton Kuchár, Irena Kukučová, Silvia Mamráková, Ľuba Mandzáková, František Mudi, Mikuláš Ovák, Oskar Szabó, Anna Sotáková, Eva Stašková, Soňa Špontáková, Klára Štafurová, Alžbeta Vajová, Anna Vojtková, Oľga Suchánková 
   

  Šk.rok:1972/73

  Tr.uč.: Gustáv Albrecht

  Božena Adamcová, Michal Andričík, Jana Bérešová, Marta Cisárová, Mária Čičáková, Viera Demková ,Mária Horňáková ,Kristína Hudáková, Katarína Kalanová, Erika Kamasová, Anna Kicaková, Gabriela Micovčinová, Marta Mišlanová, František Novák, Soňa Oravcová, Viera Polašková, Ladislav Repka, Mária Siničková, Viera Stašková, Ján Šlepecký, Angela Špontáková, Angesa Šutajová, František Tarasovič, Elena Tóthová, Eva Tuzová, Arpád Ubreži, Darina Vajová 
   

  Šk.rok:1973/74

  Tr.uč.: Alojz Rafáč

  Severín Albrecht, Katarína Brečková, Miloslava Budišová, Ivo Černocký, Marta Danková, Paulína Denhardtová, Ľudovít Diószégi, František Dőry, Anna Fuchsová, Valéria Gencová, Mária Halecká, Anna Heláková, Anna Horňáková, Anna Korpa-Janová, Edita Lévayová, Lýdia Mašková, Miroslav Mišľan, Jozef Molnár, Mária Petrovičová, Anton Sijka, Mária Šašíková, Emília Tirpáková, Alžbeta Trembuľaková, Mária Uheľáková, Ján Vinco, Ján Zrelák, Milan Macko 
   

  Šk.rok:1974/75

  Tr.uč.: Štefan Mikita

  Ladislav Béreš, Mária Binová, Irena Buzová, Jana Capová, Mária Cicová, Valéria Dioszegiová, Alžbeta Eštoková, Bartolomej Fleischer, Ján Gaľa, Mária Gaľova, Emília Gencová, Anna Hosuová, Mária Hricová, Darina Ivanová, Anna Juhászová, Mária Kačaniová, Božena Kicáková, Alžbeta Kocúrová, Jaroslav Kokoš, Ružena Kostrejová, Anna Matejovičová, Katarína Mikitová, Mária Mišľanová, Milan Morovský, Anna Naďová, Jozef Pěnička, Ladislav Staško, Kamila Špontáková, Štefan Titka, Gabriel Varga, Ladislav Varga, Stanislav Varga, Katarína Világiová 
   

  Šk.rok:1975/76

  Tr.uč.: Júlia Kováčová

  Edita Bajuszová, Jozef Bán, Mária Berkešová, Tibor Bodnár, Klára Dobošová I., Klára Dobošová II., Mária Halblechnerová, Milan Harasty, Mária Ivanová, Mária Karovičová, Erika Kažmérová, Ladislav Kukolík, Ján Kurian, Eva Libičová, Anna Lipčáková, Ladislav Lokša, Anna Meglesová, Vladislav Mižička, Mária Posypanková, Jaroslav Pěnička, Mária Repková, Ladislav Seman, Anna Suszterová, Alena Štefanová, Erika Tövišová, Mária Vincová 
   

  Šk.rok:1976/77

  Tr.uč.: Beáta Holmanová

  Priska Berešová, Otília Čobánová, Marta Fedorová, Tibor Halecký, Viera Chudá, Marta Juhászová, Ladislav Kažmér , Anna Kolesárová, Rozália Kmaková, Miroslav Kertés, Daša Libičová, Marta Marciová, Valéria Maričová, Edita Molnárová, Karolína Moravčíková, Branislav Mesároš, Katarína Špontáková, Angela Sninská, Gabriela Stašková, Ružena Stričíková, Gabriel Világi, Oľga Živčáková  
   

  Šk.rok:1977/78

  Tr.uč.: Anna Špontáková

  Peter Albrecht, Dana Beľanová, Július Baláž, Lýdia Bérešová, Andrej Berkeš, Valéria Čorosová, Božena Gaľová, Alica Gerberiová, Juraj Heško, Ján Kačmárik, Zdena Keherová, Jozef Kocsis, Lýdia Lakatošová, Klára Lazárová, Stanislav Liber, Mária Mandzáková, Anna Maričová, Erika Miháliková, Ferdinand Ontko, Bartolomej Papp, Mária Popíková, Ján Roman, Lívia Sabová, Jana Sotáková, Erika Sýkorová, Helena Tóthová, Ľudovít Vasil, Eva Veselá, Mária Vojníková, Anna Čermáková 
   

  Šk.rok.1978/79

  Tr.uč.: Alexej Deák

  Judita Berkešová, Mária Bölöniová, Eva Diószeghyová, Ladislav Haber, Darina Harastyová, Miroslav Hartman, Jarmila Horňáková, Tamara Ivanová, Zlatica Bali-Jenčíková, Zuzana Jurčová, Edita Korčmárošová, Jana Kováčová, Kveta Lovásová, Lýdia Očenášová, Mária Palková, Pavol Petro, Ľudovít Pivarník, Viere Puškášová, Jaroslav Šimo, Anna Štenková, Eva Tkáčová, Mária Vaszilyová, Zdena Vašková, Jana Virčíková, Pavol Vojník, Alžbeta Zreláková 
   

  Šk.rok. 1979/80

  Tr.uč.: Štefan Mikita

  Anna Bubanová, Zuzana Dakošová, Valéria Hamaryová, Mária Horňáková, Marianna Ibošová, Anna Jovsaiová, Angela Karková, Ľudmila Kmecová, Xénia Kišová, Jana Korinková, Mária Korpa-Ondová, Ladislav Körmöndi, Mária Lengyelová, Juraj Lovas, Marta Margitánová, Iveta Mišlaiová, Alžbeta Mišková, Anna Mitrová, Daniela Šubáková, Eva Tomčiová, Edita Töröková, Viola Kiš-Tronkošová, Anna Vasiľová, Anna Virčíková 
   

  Šk.rok 1980/81

  Tr. uč.: Alžbeta Gécziová

  Klára Bérešová, Daniela Čupiková, Edita Feketeová, Valéria Granátová, Vlasta Hadariová, Rudolf Hajto, Eva Hartmanová, Jolana Ihnatková, Július Isza, Soňa Ivanová, Monika Kuščiková, Karol Lévai, Július Marič, Darina Miľovčíková, Kvetoslava Nováková, Štefan Ontko, Eva Ováková, Lýdia Pappová, Ružena Sičová, Kamil Temkovitz, Ingríd Temkovitzová, Miriam Temkovitzová, Iveta Urdová, Emília Vajová, Vincent Varga, Valéria Vernerová 
   

  Šk.rok 1981/82

  Tr.uč.: Ľudmila Hajduková

  Gabriela Capová, Alexander Csanák, Božena Čeberová, Želmíra Dančová, Jaroslav Doboš, Iveta Dobošová, Eva Ďurečková, Stanislav Ďurovčík, Jarmila Fedinová, Alžbeta Gécziová, Milena Gregová, Jozef Hažlinský, Emil Chudý, Iveta Kažmérová, Erika Labíková, Viera Michalková, Eva Óváryová, Dana Palagyiová, Alica Pappová, Anna Siráková, Dagmar Szalontayová, Mária Šutáková, Jozef Tomovčík, Iveta Vaľová, Michal Varga 
   

  Šk.rok 1982/83

  Tr.uč.: Mária Vernárska

  Barnabáš Bölöni, Eva Čeperová, Valentín Fajdel, Erika Fuksová, Beáta Gedeonová, Tibor Herbst, Valéria Hiblárová, Anita Jakubčíková, Beáta Károlyová, Mária Kosztyuová, Vladimír Lakatoš, Peter Lengyel, Jaroslav Macko, Jana Mišovičová, Zuzana Onderčová, Eva Pillarová, Martina Posypanková, Edita Semanová, Monika Szatmáryová, Ingrid Šaffová, Eva Šovčíková, Katarína Šovčíková, Viera Vasiľová, Anna Vincová 
   

  Šk.rok.1983/84

  Tr.uč.: Mária Vernárska

  Magdaléna Bajuszová, Csilla Baloghová, Gerlinda Bérešová, Peter Búza, Monika Ivanová, Jarmila Janovičová, Jarmila Kudlová, Karol Lakatoš, Jana Markusová, Gizela Martonová, Dorota Pappová, Martina Rafáčová, Iveta Tokárová, Štefan Vaľo 
   

  Šk.rok: 1984/85

  Tr.uč.:Mária Bežovská

  Ján Dančej, František Eszenyi, Monika Fajdelová, Miloš Gröninger, Svetlana Jaciková, Jana Karková, Miroslav Karlik, Brigita Kažmérová, Ján Kendi, Gabriela Kocianová, Marianna Kokoľusová, Eleonóra Kopecká, Henrieta Kristofčáková, Erika Lukácsová, Iveta Mihaľová, Zoltán Moravčík, Benjamin Palágyi, Tatiana Rožoková, Mária Rudašová, Dalibor Rusňák, Dionyz Sipos, Katarina Švábová, Pavol Tancoš, Jana Vaľová, Štefan Zamba 
   

  Šk.rok: 1985/86

  Tr.uč.: Mária Fezekašová

  Eva Balogová, Arletta Barabitsová, Monika Bobaľová, Renáta Kalánová, Gizela Kanócová, Emília Kaszonyiová, Zuzana Kertészová, Lenka Kolesárová, Zuzana Lakatošová, Erika Marciová, Peter Nadáľ, Anna Posypanková, Iveta Semanová, Iveta Stričiková, Mária Tóthová, Zuzana Vargová, Silvia Vernárska, Dana Vincová  
   

  Šk.rok:1986/87

  Tr.uč.:Mária Brzová

  Ján Andrus, Zdena Bérešová, Ladislav Bleha, Marcek Cipka, Martin Durkač, Slávka Ferencová, Eva Hartmanová, Gabriel Harajda, Juraj Hlinický, Alica Illesová, Júlia Jakabová, Zoltán Kážmér, Angela Korkaová, František Kovács, Beáta Mošková, Tünde Pastiráková, Irena Stričíková, Zuzana Szabová, Štefánia Ščerbáková, Juraj Šimo, Aurel Varga, Vladimíra Zambová 
   

  Šk.rok. 1987/88

  Tr.uč.: Ľudmila Hrubá

  Bronislava Barabitsová, Anna Čepelová, Adriána Deáková, Erika Fulajtárová, Krisztína Gátiová, Miriam Hešková, Andrea Kalitzová, Timea Lukácsová, Pavol Lukeš, Marián Marcinik, Monika Popelyová, Zuzana Salakyová, Eleonóra Šmidová, František Tolin, Peter Velebír 
   

  Šk.rok. 1988/89

  Tr.uč.: Mária Bežovská

  Katarina Baloghová, Jozef Jenčík, Ladislav Kertész, Štefan Kiš, Timea Lizáková, Jozef Müller, Renáta Nagyová, Beáta Ováryová, Alena Pajtášová, Peter Petrikán, Iveta Poľakovská, Dagmar Rudašová, Róbert Séleš, Márta Siposová, Milan Skička, Marián Ščerbák, Timea Tomoriová, Martin Tomovčík, Jozef Tóth, Erika Vaszilyová, Marcel Vaverčák  
   

  Šk.rok:1989/90

  Tr.uč.: Anna Pinková

  Žaneta Andréová, Renáta Borkesová, Imrich Ďžogan, Beáta Eštuová, Andrea Horoszová, Jana Hricová, Eva Jakabová, Ildikó Kaszonyiová, Zuzana Ilková, Klára Kocsisová, Adriána Kollárová, Ľubor Labanič, Iveta Macíková, Henrieta Mándyová, Marcek Micák, Iveta Nagyová, Eva Ogrodníková, Gabriela Petiová, Jaroslav Petro, Michal Popovec, Renáta Tomášová, Ľuboš Skička, Jana Sütöová, Beáta Szölösiová, Angelika Takáčová, Miroslav Tomči, Františka Veresová 
   

  Šk.rok 1990/91

  Tr.uč.: Mária Brzová

  Iveta Eszenyiová, Timea Gáborová, Marianna Gašparová, Ivan Holko, Žaneta Hrabíková, Monika Hrešková, Peter Ihnát, Kristián Kamenár, Štefan Kanócz, Igor Kažmér, Peter Kovács, Silvia Kruľová, Róbert Labanič, Tünde Machová, Slávka Meglesová, Arpád Molnár, Marek Mižička, Peter Mižička, Monika Munkácsiová, Klára Nagyová, Miloš Palkóci, Štefan Pihulič, Darina Románová, Milena Sijartová, Matrin Süč, Miriam Stiefelová, Zuzana Szabóvá, Rastislav Vaverčák 
   

  Šk.rok: 1991/92

  Tr.uč.: Mária Sádelová

  Erika Balogová, Melinda Bodnárová, Ľubor Cipka, Aniko Czappová, Martin Dančej, Iveta Dremmelová, Andrea Eszterhayová, Beáta Geriová, Anna Germanová, Adela Hreňová, Jana Hrešková, Štefánia Hudáková, Roland Hudák, Róbert Jáger, Daniela Janoušková, Zuzana Kalitzová, Zuzana Kanócová, Alena Kimáková, Silvia Kocúrová, Alena Kolesárová, Marek Lešo, Peter Makšim, Beáta Marciníková, Pavol Mikolaj, Marcel Morovský, Marek Neckar, Peter Ondo-Eštok, Edita Palčíková, Štefan Paľovčík, Andrea Pásztorová, Marek Pivarník, Andrea Plutková, Vladislav Reves, Dana Sélešová, Marian Skička, Ladislav Šuták, Anastazia Tolinová, Erika Virágová, Beáta Volčková 
   

  Šk.tok: 1992/93

  Tr.uč.: Mária Bežovská

  Gabriel Béreš, Henrieta Bérešová, Ľudmila Berešová, Mikuláš Bežovský, Jaroslava Budišová, Zlatica Čörgöová, Dana Danacková, Ildiko Gecseová, Marcel Hreško, Ján Hreňo, Ronald Hudák, Vratko Išky, Ján Kalán, Peter Kohl, Andrea Komárová, Silvia Kováčová, Natalia Kudlovská, Jozef Lang, Lóránt Lipán, Eduard Maružan, Alexander Molnár, Jozef Olšavský, Eva Palkociová, Jozefína Petrejčíková, Ingrid Plutková, Samuel Puškáš, Andrej Sabovčík, Tibor Salaky, Agáta Soroková, Zsolt Uszkay, Silvia Vaverčáková, Attila Világi 
   

  Šk.rok:1993/94

  Tr. uč.: Karol Takáč

  Mária Adamčíková, Erik Adamčo, Dušan Ažaltovič, Juraj Béreš, Renáta Bódiová, Zlatica Buzová, Róbert Čalfa, Martina Čolláková, Alexandra Erdeiová, Katarína Fedorová, Mária Fetyková, Lórant Hornyák, Marianna Ivanová, Peter Janoušek, Martina Jovsajová, Patrik Jutka, Alena Kasardová, Irena Kročková, Michal Lit, Monika Matuchová, Katarína Mikolajová, Juraj Paľovčík, Andrea Petrikánová, Mariana Rašiová, Gabriela Sarközyová, Martina Semanová, Gabriel Szabó, Silvia Šipošová, Zuzana Šipošová, Elena Šmitová, Ján Világi, Jozef Világi 
   

  Šk.rok:1994/95

  Tr. uč.: Anna Pinková

  Daniel Adamčík, Gabriel Becza, Karolína Bajuszová, Erika Buflová, Mária Bežovská, Ján Čapo, Adriana Danacková, Erika Géciová, Monika Gécziová, Zuzana Gecseová, Milan Harasty, Gabriel Horkay, Eva Hrišová, Štefan Jankovič, Slávka Jaciková, Karin Káčerová, Katarína Kamenárová, Jozef Kaszonyi, Jana Kasenčáková, Eleonóra Kunová, Denisa Lázárová, Silvia Mándyová, Martin Milata, Mária Pappova, Ingrid Sláviková, Kornélia Szabová, Edita Šlampiaková, Andrea Štiková, Ambróz Tóth, Alena Treľová, Norbert Világi 
   

  Šk.rok:1995/96

  Tr.uč.: Mária Brzová

  Simona Belánová, Martina Bielopotocká, Beáta Bisztrayová, Lucia Čepliková, Csaba Čörgő, Nóra Demeová, Kamila Dioszegiová, Zora Fetyková, Andrea Gaťašová, Iveta Geriová, Eva Herbstová, Robert Hojda, Lucia Horňáková, Rastislav Hudák, Jana Hudiková, Marian Jenčik, Zoltán Kalán, Veronika Kórková, Alena Lancošová, Monika Maričová, Adriana Mikulová, Zuzana Nagyová, Eduard Olšavský, Jana Pacurová, Martin Princík, Adriana Puhallová, Katarína Serbinová, Monika Szatmaryová, Adriana Šlampiaková, Anita Vaľková, Silvia Váradyová, Eva Vernárska 
   

  Šk.rok:1996/97

  Tr.uč.: Dušan Zorkócy

  Mariana Andrejová, Ján Bálint, Anetta Bánóczyová, Natália Bisztrayová, Edita Čörgőová, Róbert Ďurka, Zuzana Fleischerová, Bibiana Grajcárová, Mário Jánoščík, Eleonóra Jeneiová, Dóra Kanócová, Gabriela Kliková, Martina Kontuľová, Andrea Kováčová, Slavomír Maružan, Zuzana Morovská, Emese Olexová, Zuzana Pappová, Miroslav Pinka, Ingrid Sabová, Katarína Sninská, Radoslav Sunitra, Alžbeta Šipošová, Erik Šmajda, Daša Tövišová, Erika Tutková, Ingrid Uzsovicsová, Peter  Valach 
   

  Šk.rok:1997/98

  Tr.uč.: Mária Sádelová

  Matúš Adamčík, Terézia Adamčíková, Karol Babinčák, Erika Bakajsová, Eva Béresová, Marek Bežovský, Zuzana Blašková, Zuzana Bodnárová, Andrea Bujňáková, Katarína Čapová, Diana Čörgöová, Anita Dančová, Michal Halajčík, Mário Jánoščík, Tomáš Jerema, Valér Ješo, Katarína Jurošová, Ľuboslav Lucovič, Beáta Očenášová, Radoslav Palko, Gabriela Petrašková, Róbert Salay, Lucia Schwarczová, Helena Siničková, Peter Tóth, Stela Vargová, Peter Világi 
   

  Šk.rok:1998/99

  Tr.uč.: Mária Bežovská

  Réka Bajuszová, Petra Balažová, Irena Berešová, Linda Capová, Svetlana Čalfová, Anna Čisárová, Viera Čisárová, Veronika Čóková, Benjamín Čörgő, Gabriela Iľková, Renáta Jagerová, Alžbeta Janoušková, Marcela Jovsajová, Gabriel Kohl, Ladislav Korpa, Jana Kutlíková, Agnesa Lakatošová, Lilla Lecková, Zuzana Lejková, Milan Morovský, Zuzana Peňáková, Monika Poroknovcová, Ivana Princíková, Roland Puškaš, Zuzana Sabovčíková, Peter Sádel, Lucia Selecká, Oskar Szabo, Gabriela Szatmáriová, Zuzana Szilvásiová, Ján Štěrba, Melinda Štofanová, Nikoleta Tothová, Michal Varga, Katarína Voroničová, Michal Vajda 
   

     Šk.rok 1999/00

  Tr. uč. Ľudovít Mišľan

  Tomáš Bačáni, Lenka Benediktiová, Zuzana Berkyová, Milan Berta, Beáta Bérešová, Zuzana Bumbáková, Beáta Dičová, Erika Dudášová, Gabriela Egriová, Rudolf Gere, Nikoleta Husáková, Monika Ištenešová, Adriana Kiralyová, Erika Kohútová, Miroslav Labaška, Andrea Labašková, Peter Lakatoš, Lukáš Náci, Aneta Salayová, Irena Strutinská, Andrea Šipošová, Ján Štenko, Zuzana Vajdová 
   

  Šk.rok:2000/01

  Tr.uč.: Emília Lakatošová

  Martin Bakajsa, Martina Balážová, Ivana Bisztrayová, Eva Butalová, Zsolt Buza, Klára Dynisová, Katarína Gereová, Pavol Hrehorčák, Veronika Ignácová, Csaba Lakatoš, Gabriela Lakatošová, Zuzana Onderčová, Marianna Ondo-Eštoková, Adela Popčáková, Ivan Szabo, Eva Szakalová, Róbert Šesták, Martina Šuhajová, Bartolomej Gönczy 
   

  Šk.rok:2001/02

  Tr.uč.: Mária Vernárska

  Ján Dynis, Petra Dzurová, Timea Galgóczyová, Anita Gécziová, Monika Illešová, Zuzana Kimáková, Paulína Kročková, Veronika Lokšová, Tomáš Náci, Dana Olexová, Miroslava Palková, Michal Posypanka, Juraj Puchľak, Michal Puchľak, Mária Švagrovská 
   

  Šk.rok..2002/03

  Tr.uč.:Judita Lecková

  Vojtech Battyáni, Katarína Gregušová, Alexander Jakab, Alžbeta Jeneiová, Peter Očenáš, Margita Skvašiková 
   

  Šk.rok:2003/04

  Tr.uč.: Ľudovít Mišľan

  Zuzana Baloghová, Erika Feketeová, Agáta Gilányiová, Ľubica Grajcárová, Csaba Iľko, Tomáš Jáger, Anton Jesze, Zuzana Kážmérová, Ján Kučmáš, Pavol Lakatoš, Gabriela Majorošová, Peter Mihalik, Andrea Mihaliková, Peter Mižák, Tomáš Mokcsay, Miroslav Naď, Lucia Pajtášová, Erika Palágyiová, Tímea Pápayová, Andrea Sabovčíková, Božena Sabovčíková, Pavol Sádel, Andrea Švagrovská, Zuzana Tóthová 
   

  Šk.rok:2004/05

  Tr.uč.: Mária Bežovská

  Peter Albert, Jaroslava Cupáková, Kristína Dančová, Ladislava Gyüreová, Lenka Hrabovská, Linda Hradilová, Lucia Karková, Kristián Kocsi, Beáta Kováčová, Vladimíra Kročková, Dominika Mihaliková, Štefan Milošovič, Andrea Miterová, Slavomír Naď, Monika Nagyová, Vladimír Oralov, Rastislav Pavlík, Katarína Poľašková, Monika Posypanková, Valéria Serenčková, Petra Sijartová, Jaroslav Šamudovský, Tibor Šimko, Ivan Tirpák, Karol Varga, Peter Vernársky 
   

     Šk.rok.:2005/06

  Tr.uč.: Mária Vernárska

  Gabriela Bodnárová, Marián Bračok, Zuzana Capová, Vojtech Červeňák, Nikoleta Hajtóová, Štefan Hencel, Emília Jeszeová, Ladislav Kažmér, Kristína Kissová, Marcela Kissová, Veronika Kocsisová, Igor Krátka, Tomáš Lázar, Richard Lévai, Judita Ontková, Kamila Paľovčíková, Zuzana Pápayová, Attila Rácz, Miriama Ščamborová, Juraj Šúth, Erika Tarkuličová, Anna Tóthová, Lucia Vargová, Peter Žižkovič 
   

   Šk.rok:2006/07

  Tr.uč.: Alžbeta Gécziová

  Erika Balogová, Ivana Behunčíková, Peter Berta, Annamária Čörgöová, Jaroslav Galamboši, Veronika Gyüreová, Zuzana Hudáková, Nikoleta Jasovská, Viktória Kalapošová, Andrea Kissová, Katarína Macková, Peter Molnár, Ružena Nistorová, Monika Olexová, Angela Ontková, Lívia Popélyová, Júlia Puchľaková, Beáta Ráczová, Bettina Ráczová, Peter Repovský, Patrik Šoltés, Boris Tomči, Rastislav Urban, Adriana Vargová, Lukáš Vaško

 

 

Škola

 • krátka história
 • bývalí pedagógovia
 • bývalí absolventi
 • súčasnosť
 • vedenie školy
 • pedagogický zbor
 • zamestnanci školy
 • študenti
 •