Mesačný Archív: august 2021

Otvorenie školského roka 2021/22 o 10.30!

           Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 na našom gymnáziu sa uskutoční 2. septembra 2021  o 10,30 hod v kmeňových triedach. Každý žiak si so sebou prinesie rúško, vyhlásenie o bezpríznakovosti ...

Zápisný lístok na stravovanie žiakov

Naše gymnázium zabezpečuje stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022. Obedy sú zabezpečované zo  SOŠ TaS Veľké Kapušany. Poplatok – preddavok za stravovanie sa uhrádza za každý mesiac vopred. Hodnota obeda, ktorú uhrádza...