Denný Archív: 12 septembra, 2021

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia _ Gimnázia vo Veľkých Kapušanoch podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom, na základe odporúčania zriaďovateľa, dňa 14. 9. 2021 riaditeľské voľno. V pondelok 13.9.2021  bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Plenárne rodičovské združenie

Milí rodičia! Pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. septembra 2021 o 15.30 h na multifunkčnom ihrisku v areáli školy. Po jeho skončení  sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Tešíme...