Mesačný Archív: august 2022

Informácie pre prvákov

Žiadame všetkých študentov nastupujúcich do prvého ročníka, aby si so sebou priniesli vyplnené tlačivo o BEZPRÍZNAKOVOSTI (stiahnuť)  a svoj  RODNÝ LIST A VYSVEDČENIE Z 9.ROČNÍKA.