Denný Archív: 5 septembra, 2022

Úprava ceny obedového stravného lístka

Rozpis ceny stravného lístka pre zamestnancov a žiakov s účinnosťou od 1.9.2022: V zmysle VZN KSKč.7/2019 zo dňa 9.12.2019, v zmysle platných príloh, ktorým sa upravujú režijné náklady v školskej jedálni a na základe...