Kapcsolatok

Az iskola elérhetőségei

Az  iskola neve: Gymnázium – Gimnázium
Az iskola címe: Zoltána Fábryho 1, 79 01 Veľké Kapušany
Telefonszám : +421 56 62 86 251     +421 56 63 82 886
Faxszám +421 56 62 86 251
internetcím: www.gvk.sk  www.gymvk.edu.sk
e-mail skola@gymkap.svcmi.sk
 IČO: 00161250
 Fenntartó: Úrad Košického samosprávneho kraja – OŠ
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (+421 56 72 68 261)
 Igazgató: PhDr. Judita Lecková
Tel.:  +421 56 62 86 251   Mobil: +421 915 103 007
 Igazgató helyettes: Mišľan Ľudovít PhD.  +421 56 62 86 251
Az iskolatanács elnöke Mgr. Silvia Pappová