Učíme s hardvérom

Ako študentov zaujať na hodinách informatiky? A ako ich pri tom aj naučiť niečo užitočné, ako je digitálna gramotnosť? Ideálnou voľbou je programovateľná „hračka“, ktorá okrem iného bliká, bzučí, reaguje na dotyk či ovláda motorčeky – sada MICRO-BIT.

Vďaka Nadačnému fondu Telekom pri Nadácii Pontis a občianskemu združeniu SPy vznikol projekt ENTER, do ktorého sa zapojilo aj naše gymnázium. V rámci projektu sme pre našich študentov získali príspevok na sady MICRO-BIT. Pomocou tejto sady mohli naši študenti prakticky a zábavnou  formou  preniknúť do tajov programovania. Oboznámili sa s fungovaním programovateľných obvodov. Zostavovali a programovali MICRO-BITY, pracovali na pripravených projektoch,  tvorili vlastné projekty, delili sa o svoje skúsenosti.      

Zmluva MICRO-BIT