GVK Blog

Projekt EkoAlarm

Od septembra separujeme už aj v triedach, pretože sme sa zapojili do projektu EkoAlarm  

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Gymnázia _ Gimnázia vo Veľkých Kapušanoch podľa § 150 ods. 5 školského zákona poskytuje žiakom, na základe odporúčania zriaďovateľa, dňa 14. 9. 2021 riaditeľské voľno. V pondelok 13.9.2021  bude vyučovanie prebiehať dištančnou formou.

Plenárne rodičovské združenie

Milí rodičia! Pozývame vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. septembra 2021 o 15.30 h na multifunkčnom ihrisku v areáli školy. Po jeho skončení  sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Tešíme...

Otvorenie školského roka 2021/22 o 10.30!

           Slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 na našom gymnáziu sa uskutoční 2. septembra 2021  o 10,30 hod v kmeňových triedach. Každý žiak si so sebou prinesie rúško, vyhlásenie o bezpríznakovosti ...

Zápisný lístok na stravovanie žiakov

Naše gymnázium zabezpečuje stravovanie v školskej jedálni v školskom roku 2021/2022. Obedy sú zabezpečované zo  SOŠ TaS Veľké Kapušany. Poplatok – preddavok za stravovanie sa uhrádza za každý mesiac vopred. Hodnota obeda, ktorú uhrádza...

Učíme s hardvérom

  Ako študentov zaujať na hodinách informatiky? A ako ich pri tom aj naučiť niečo užitočné, ako je digitálna gramotnosť? Ideálnou voľbou je programovateľná „hračka“, ktorá okrem iného bliká, bzučí, reaguje na dotyk či...

Konečne sme vyrazili za poznaním

V piatok 28.mája sme navštívili múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Okrem stálych expozícií múzea a nádherného parku sme si prezreli  expozíciu Ôsmy div sveta – výstavu Terakotovej armády, objavenej v roku...

Rozlúčka so štvrtákmi

V piatok 14. mája sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi  IV.A a IV. B triedy s dodržaní prísnych hygienických predpisov súvisiacich s COVID 19.