GVK Blog

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Gymnázia – Gimnázia vo Veľkých Kapušanoch ako príslušný orgán podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po...

Podporte nás 2%  zo svojich daní

Občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás opäť všetkých prosí o podporu a darovanie 2% z Vašich daní za rok 2022. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa nás takto rozhodli...

Zdravica

Keď sa raz opýtali historicky najúspešnejšieho slovenského horolezca Petra Hámora, čo pre neho znamená horolezectvo, povedal: „Každý výstup je pre mňa plný dobrodružstiev, záhad a tajomstiev. Vtedy siaham až na dno svojich síl a...

Jubilejný ples. Oslavujeme 65 výročie.

INFORMÁCIE Čo obsahuje vstupenka? V cene vstupenky je: aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, minerálka, káva, hudba, prenájom sály. Ako zakúpiť vstupenku na ples? Navrhujeme, aby vstupenky zabezpečila poverená osoba triedy, ktorá zistí záujem a vyzbiera peniaze. Po...

Úprava ceny obedového stravného lístka

Rozpis ceny stravného lístka pre zamestnancov a žiakov s účinnosťou od 1.9.2022: V zmysle VZN KSKč.7/2019 zo dňa 9.12.2019, v zmysle platných príloh, ktorým sa upravujú režijné náklady v školskej jedálni a na základe...

Informácie pre prvákov

Žiadame všetkých študentov nastupujúcich do prvého ročníka, aby si so sebou priniesli vyplnené tlačivo o BEZPRÍZNAKOVOSTI (stiahnuť)  a svoj  RODNÝ LIST A VYSVEDČENIE Z 9.ROČNÍKA. 

Športový deň

Ďakujeme za finančnú podporu pri realizácii nášho športového dňa Fondu Bethlena Gábora. Názov projektu: Deň zdravia pre mladých, Číslo projektu: NUP-KP-2-2021/4-000090. Hosťujúce družstvá boli ôsmaci z okolitých základných škôl. Bol to deň plný zábavy...

Druhé kolo prijímacieho konania na GVK

Gymnázium – Gimnázium Veľké Kapušany, Z. Fábryho 1, 07901 Veľké Kapušany oznamuje všetkým deviatakom, že otvára II. kolo prijímacieho konania pre študijný odbor 7902J gymnázium pre školský rok 2022/2023: //Rozhodnutie o II. kole PK...