GVK Blog

Informácie o začiatku školského roka 2023/24

Milí študenti! Pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024. Tešíme sa na vašu účasť dňa 4. septembra 2023. Stretnutie prvákov s triednymi učiteľmi bude o 8:20 vo vestibule školy. Slávnostné otvorenie sa uskutoční...

2. kolo prijímacích skúšok

Riaditeľ Gymnázia – Gimnázia vo Veľkých Kapušanoch ako príslušný orgán podľa § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po...

Podporte nás 2%  zo svojich daní

Občianske združenie: Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás opäť všetkých prosí o podporu a darovanie 2% z Vašich daní za rok 2022. Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí sa nás takto rozhodli...

Zdravica

Keď sa raz opýtali historicky najúspešnejšieho slovenského horolezca Petra Hámora, čo pre neho znamená horolezectvo, povedal: „Každý výstup je pre mňa plný dobrodružstiev, záhad a tajomstiev. Vtedy siaham až na dno svojich síl a...

Jubilejný ples. Oslavujeme 65 výročie.

INFORMÁCIE Čo obsahuje vstupenka? V cene vstupenky je: aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, minerálka, káva, hudba, prenájom sály. Ako zakúpiť vstupenku na ples? Navrhujeme, aby vstupenky zabezpečila poverená osoba triedy, ktorá zistí záujem a vyzbiera peniaze. Po...