Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/df015400/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

GVK Blog

Konečne sme vyrazili za poznaním

V piatok 28.mája sme navštívili múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove. Okrem stálych expozícií múzea a nádherného parku sme si prezreli  expozíciu Ôsmy div sveta – výstavu Terakotovej armády, objavenej v roku...

Rozlúčka so štvrtákmi

V piatok 14. mája sa uskutočnila rozlúčka so žiakmi  IV.A a IV. B triedy s dodržaní prísnych hygienických predpisov súvisiacich s COVID 19.   

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Informácie pre rodičov uchádzačov Výsledky prijímacieho konania: VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ Výsledky prijímacieho konania VYUČOVACÍ JAZYK MAĎARSKÝ Riaditeľ školy môže prijať pre školský rok 2021/2022 do 1. ročníka 17/17 žiakov. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme...

Zrušenie preukazovania sa negatívnym testom

Vážení rodičia, žiaci! Na základe uznesenia vlády č. 215/ 2021 s účinnosťou od 29.04.2021 (štvrtok) sa žiaci v okresoch, ktoré nie sú v IV. stupni varovania (čierne) nemusia pri vstupe do školy preukazovať negatívnym...

Stali sme sa cvičnou školou Univerzity J. Selyeho,Komárno

Na základe podpisu zmluvy medzi Univerzitou  J. SeIyeho a naším  gymnáziom, sa naše gymnázium  stalo cvičnou školou Univerzity  J. SeIyeho v Komárne.  V zmluve sú stanovené základné podmienky spolupráce pri realizácii všetkých druhov pedagogických...