Informácie o začiatku školského roka 2023/24

Milí študenti!

Pozývame vás na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024.

Tešíme sa na vašu účasť dňa 4. septembra 2023. Stretnutie prvákov s triednymi učiteľmi bude o 8:20 vo vestibule školy. Slávnostné otvorenie sa uskutoční o 8:30 v budove gymnázia, kde sa k vám prihovorí riaditeľ školy. Potom  sa  zúčastníte na triednických hodinách, na ktorých dostanete pokyny k štúdiu.

  • Vyučovanie podľa rozvrhu začne 5. septembra 2023, prváci si prevezmú učebnice.
  • Potvrdenie tlačiva na autobusy pre všetky ročníky sa bude vybavovať 28. augusta 2023 od 7:30 h do 12:00 h u triednych učiteľov. (1.A – p. Lecková)
  • Školská jedáleň je v prevádzke od 5. septembra 2023.

Prajeme vám úspešný vstup do nového školského roka!

Môže sa Vám ešte páčiť...