Spolupráca nášho gymnázia so ZŠ POH Veľké Kapušany a s Technickou univerzitou Košice.

Na každom kroku sa stretávame s novými technológiami, inteligentnými zariadeniami a čoraz častejšie aj s umelou inteligenciou, ktorá bude stále viac zasahovať do našich životov. Aj naši študenti, žiaci a pedagógovia z gymnázia a zo ZŠ POH vo Veľkých Kapušanoch si uvedomujú túto zmenu. Rozhodli sme sa preto zapojiť do spolupráce s TUKE, podeliť sa o svoje nápady, fantáziu a zrealizovať netradičnú spoluprácu medzi základnou, strednou školou a univerzitou.

Študenti nášho gymnázia sa spolu so žiakmi ZŠ POH zapojili do spolupráce s Technickou univerzitou Košice. Úlohou žiakov  a študentov bolo navrhnúť a vytvoriť mechanizmus pre dron, ktorý by bol schopný nabrať vzorku vody z vodnej plochy na analýzu v pristavenom mobilnom laboratóriu. Naši študenti spolu so žiakmi ZŠ POH vymysleli a otestovali ľahkočistiteľnú a vymeniteľnú sklenenú trubicu v tvare U, ktorá svojím tvarom udrží vzorku vody aj pri prudkých pohyboch dronu. Kryt na trubicu, ktorý funguje ako plavák a držiak na trubicu, si navrhli a vytlačili študenti pomocou 3D tlačiarne.

Prostredníctvom tejto spolupráce mali žiaci možnosť využiť nové technológie a drony na zážitkové učenie a podieľať sa  na riešení  problémov bežného života s využitím modernej vedy a techniky. Okrem takto získaných vedomostí  a skúseností došlo k významnému sieťovaniu medzi základnou školou, gymnáziom a univerzitou. Táto spolupráca obohatila všetky zúčastnené strany. Pre žiakov a študentov našich škôl zohrala významnú úlohu pri formovaní kreativity, zručnosti, kooperácie a  budúcej kariéry.

Ďakujeme doc. Mgr. Marošovi Halamovi, PhD z FMMR TUKE za príležitosť a odborné rady, Mgr.  Annamárii Krajníkovej, Mgr. Igorovi Beňovi za ich inšpiratívne nápady a čas venovaný žiakom, za spoluprácu Mgr. Lýdii Čižmárovej pri konzultáciách v technických otázkach. Samozrejme, blahoželáme našim študentom aj žiakom ZŠ POH za úspešné splnenie zadania!

Táto spolupráca vznikla v rámci vzdelávacieho projektu KEGA č. 006TUKE-4/2021.

Môže sa Vám ešte páčiť...