Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa nebude konať

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR vzhľadom na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu školy ostanú zatvorené a vyučovanie je prerušené naďalej od 30. marca 2020 až do odvolania. Podľa oznámenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 24. marca 2020 sa v tomto školskom roku nebude konať externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky :

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/

https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky, by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby, v termíne do 30. júna 2020.

Prajeme Vám všetkým dobré zdravie a veľa síl pre zvládnutie tejto mimoriadnej situácie.

Môže sa Vám ešte páčiť...