Kapcsolatok

Az iskola elérhetőségei

Az  iskola neve: Gymnázium – Gimnázium
Az iskola címe: Zoltána Fábryho 1, 79 01 Veľké Kapušany
Telefonszám : +421 56 62 86 251     +421 56 63 82 886
Faxszám +421 56 62 86 251
internetcím: www.gvk.sk           gymkap.edupage.org
e-mail gymkap@gvk.sk
 IČO: 00161250
 Fenntartó: Úrad Košického samosprávneho kraja – OŠ
Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice (+421 56 72 68 261)
 Igazgató: Mišľan Ľudovít PhD.,  Mobil: +421 903 383 450
 Igazgató helyettes: Mgr. Adél ESZENYI,
Az iskolatanács elnöke Mgr. Gabriela Fedičová,