A tanév

gvk_budova-150x83  A 2019/2020-as tanév 

A tanév időtartama:
2019. 9. 1.  –   2020. 6. 30.
1. félév: 2019. 9. 1.  –  2019. 1 . 31.
 

a tanítás kezdete

a tanítás vége

 –  2019. 9. 2.   (hétfő)

 –  2020. 1 . 31.   (péntek)

Őszi szünet: 2019. 10. 30. (szerda) –  2019. 10. 31.   (csütörtök)
  a tanítás kezdete  –   2019. 11. 4.   (hétfő)
Karácsonyi szünet: 2019. 12. 23. (hétfő)  –  2020. 1. 7.   (kedd)
  a tanítás kezdete  –  2020. 1. 8.  (szerda)
Félévi szünet: 2020. 2. 3.    (hétfő)
a tanítás kezdete  –   2020. 2. 4.   (kedd)
2. félév: 2020. 2. 1. – 2020. 6. 30.
 

vyučovanie sa začína

vyučovanie sa končí    

 –  01. 02. 2017   (streda)

 –  30. 6. 2017     (piatok)

Jarné prázdniny:   03. 03. 2017 (pondelok) –  10. 03. 2017  (piatok)
 vyučovanie sa začína   –  13. 03. 2017 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny:  12. 4. 2017   (štvrtok)   –      18. 04. 2017      (utorok)
 vyučovanie sa začína  –  19. 04. 2017     (streda)
Letné prázdniny: 30. 06. 2017  –  31. 8. 2017
  vyučovanie sa začína  –  04. 09. 2017    (pondelok)

Časový harmonogram EČ a PFIČ MS

14.marec 2017/utorok slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra
15.marec 2017/streda anglický jazyk
15.marec 2017/streda nemecký jazyk
15.marec 2017/streda francúzsky jazyk
16.marec 2017/štvrtok matematika
17. marec 2017/piatok maďarský jazyk a literatúra