Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/df015400/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

Házirend

GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho č. 1, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY

 

HÁZIREND 

A Nagykaposi Gimnázium szabadon választható gimnázium, ahol minden tanuló köteles a házirend előírásait betartani.

A házirendet a köznevelésről szóló törvény 2008/245. sz. 153. § értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben kell szabályozni.

 

 

A tantestület által elfogadva 2019. 8. 26-án.

                                                       Mgr. Ľudovít Mišľan PhD.

                                                       az iskola igazgatója