Házirend

GYMNÁZIUM-GIMNÁZIUM, Zoltána Fábryho č. 1, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY

 

HÁZIREND 

A Nagykaposi Gimnázium szabadon választható gimnázium, ahol minden tanuló köteles a házirend előírásait betartani.

A házirendet a köznevelésről szóló törvény 2008/245. sz. 153. § értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a házirendben kell szabályozni.

 

 

A tantestület által elfogadva 2023. 03. 01-án.

                                                       Mgr. Ľudovít Mišľan PhD.

                                                       az iskola igazgatója