Tantestület

gvk_budova-150x83

                            Igazgató

Mgr. Ľudovít MIŠĽAN, PhD., Bölcsészettudományi Kar UPJŠ Eperjes

történelem – filozófia – etika

mislan@centrum.sk

                            Igazgatóhelyettes

Mgr. ESZENYI Adél,  Természettudományi Kar UPJŠ Kassa

matematika – számítástechnika

adela2@centrum.sk

                            Nevelési tanácsadó

Mgr. TÓBIÁS Otília, Pedagógiai Kar UPJŠ Eperjes

fizika – technika alapjai

toblia@centrum.sk

Mgr. Igor BEŇO, Matematikai-fizikai Kar, Comenius Egyetem Pozsony

matematika – fizika – informatika

rogy1@centrum.sk

Mgr. BODNÁR Mária, Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara Pozsony  

magyar nyelv  történelem

bodnarm@centrum.sk

Mgr. Mária BRZOVÁ,  Természettudományi Kar UPJŠ Kassa

kémia fizika

brzova@centrum.sk

PhDr. LECK Judit, Bölcsészettudományi Kar UPJŠ Eperjes

szlovák nyelv – német nyelv – orosz nyelv

Mgr. KRAJNYIK Beáta, Eperjesi Egyetem Humán- és Természettudományi Kara

angol nyelv és irodalom  földrajz

t.bea.s@hotmail.com

Mgr. TAKÁCS GALGÓCZY Zsuzsa, Természettudományi Kar, Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra

matematika biológia

bbenike@freemail.hu

Mgr. GILÁNYI IstvánPedagógiai Kar, Selye János Egyetem, Komárom 

magyar nyelv – történelem

pisti.gilanyi@gmail.com

Mgr. PACHOTA Veronika,  Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kara, Rózsahegy

szlovák nyelv

pachnika@gmail.com

Mgr. Beáta RÁCZOVÁ, Bölcsészettudományi Kar, Pavol Jozef Šafárik Egyetem

szlovák nyelv – biológia

raczova.beata@gmail.com

Ing. SZERBIN Renáta, Szlovák Technikai Egyetem Kémiai-Technológiai Kara Pozsony

ökonómia és a vegy- és élelmiszeripar irányítása 

szerbin@centrum.sk

Mgr. SZOMRÁKI EmeseBölcsészettudományi Kar, Konstantin Filozófus Egyetem Nyitra

magyar nyelv – angol nyelv

emese72@hotmail.com

Mgr. Ivana KOVALÍKOVÁ, Pavol Jozef Šafárik Egyetem Bölcsészettudományi Kara Kassa

szlovák nyelv –  polgári nevelés 

ivana.hudikova@gmail.com

 SZÁRAZ  János

magyar nyelvű hitoktatás