Történetünk

Iskolánk története

gvk_budova-150x83 

Az iskola története 1957 tavaszán kezdődött. Ekkor Nagykapos városa és a Nagykaposi járás az Eperjesi kerület része volt. Szlovákia legtöbb járási központja már rendelkezett gimnáziummal, így az iskolaalapítás helyi gondolata megértésre és támogatásra talált a felsőbb tanügyi szerveknél. 1957-ben a város ideiglenes iskolaalapítási engedélyt kapott.

A jövendőbeli végzősök 1957. szeptember 1-jén lépték át a középiskola küszöbét. A szlovák iskola igazgatónője ekkor Kovťuková Mária, a magyar iskola igazgatója Urbán Lajos. Hivatalosan megnyílt a Nagymihályi Tizenegyéves Középiskola kihelyezett Nagykaposi Tagozata. Ezzel párhuzamosan a környék idősebb lakóinak is lehetősége nyílt tudásuk bővítésére két esti tagozatú osztállyal.

1959-60-ban önállósult az iskola, létrejött a Nagykaposi Tizenegyéves Középiskola, ahol közös igazgatás alatt működött a szlovák tannyelvű alapiskola és mindkét tannyelvű középiskola 9-11. osztálya. Az első érettségizők 1960 májusában búcsúztak az iskolától.

1961 januárjában Csehszlovákia iskolarendszerében az alap- és középiskolák önállósultak, így a Nagykaposi Általános Műveltséget Nyújtó Középiskola is. Első igazgatója Genco János lett.

1969-ben bevezették a négyéves gimnáziumok rendszerét, és két szlovák, valamint egy magyar gimnáziumi első osztály nyílt.

Az 1971/72-es tanévtől kezdődően minden évfolyamban egy szlovák és egy magyar tannyelvű osztály nyílik.

A Nagykaposi Gimnázium legfőbb célja mindig a minőségi és eredményes munka volt és marad. Arra törekszik, hogy sokoldalú, életre és egyetemre kész embereket neveljen, akik tudják, hogy a világot meg kell ismerni, de a világban szerzett tudást itthon, a szülőföldön kell kamatoztatni.