Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/df015400/www_root/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/third_party_compat/module.third_party_compat.php on line 148

2% dane za rok 2016

gvk_budova-150x83Vážení rodičia, milí priatelia školy, absolventi!

Naše občianske združenie Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás aj v tomto roku prosí o darovanie 2% z Vašich daní.

V mene Klubu   žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vám ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu. Získané  finančné prostriedky aj v budúcnosti chceme  využiť na modernizáciu vyučovacieho procesu a na rozvíjanie mimoškolských aktivít žiakov.

Tlačivo si môžete stiahnuť z našej stránky.

Za podporu všetkým ĎAKUJEME !

Môže sa Vám ešte páčiť...