2% z dane

Vážení rodičia, milí priatelia školy, absolventi!

Naše občianske združenie Klub žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vás aj v tomto roku prosí o darovanie 2% z Vašich daní.

V mene Klubu   žiakov, absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch Vám ďakujeme za Vašu doterajšiu podporu. Získané  finančné prostriedky aj v budúcnosti chceme  využiť na modernizáciu vyučovacieho procesu a na rozvíjanie mimoškolských aktivít žiakov.

Tlačivo si môžete stiahnuť z našej stránky.  // tento dokument je po stiahnutí  editovateľný v PC s možnosťou vytlačenia vypísaného tlačiva.//

Za podporu všetkým ĎAKUJEME !

Môže sa Vám ešte páčiť...